• POHOTOVOSŤ: 24/7

033 7955 111

sekretariat@naw.sk

Winterova 66, Piešťany

Image

Nemocnica Alexandra Wintera

Sme všeobecná okresná nemocnica a vo svojom spádovom území poskytujeme zdravotnícke služby pre viac ako 80 tisíc obyvateľov. Vyše tridsať ambulancií, desať oddelení a odborné laboratóriá slúžia ľuďom tohto regiónu od narodenia po celý život.
Cieľom je budovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť založenú na profesionálnom zázemí a vyrovnanom hospodárení.
  • Nemocnica: 15 ambulancií, 7 oddelení, 5 spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
  • Poliklinika: 14 ambulancií, 4 oddelení, a lekárenské oddelenia
  • Stomatologické stredisko, rádiodiagnostické oddelenie
  • Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie Vrbové

Aktuality

Zubný RTG zrušený

Vážení pacienti, zubný RTG v nemocnici na rádiodiagnostickom oddelení je od dnes zrušený. Ďakujeme...

Zákaz návštev

 Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie platí zákaz návštev na všetkých oddeleniach...

Rozvoj governance a úrovne IKB v NAW

Názov projektu:  Rozvoj governance a úrovne IKB v NAW Kód ITMS2014+: 311071CBX6 Výzva:...