Dovolenky ambulancií

Zákaz návštev

Oznam o zákaze návštev v Nemocnici A. Wintera n.o.


Na základe opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave zo dňa 25.09.2020 platí


ZÁKAZ NÁVŠTEV


na všetkých oddeleniach v Nemocnici A. Wintera n.o., s účinnosťou

od soboty 26.09.2020.


Zákaz návštev na všetkých oddeleniach v Nemocnici A. Wintera n.o., platí až do odvolania !!!


VÝNIMKY SÚ MOŽNÉ V TÝCHTO PRÍPADOCH

Otec pri pôrode za dodržania prísnych hygienicko – epidemiologických opatrení

Návšteva kňazov, za účelom podávania sviatosti pomazania chorým a umierajúcim a paliatívnych návštev u ťažko chorých a umierajúcich pri zabezpečení dôsledného dodržiavania protiepidemických opatrení.


Ďakujeme Vám za pochopenie, ohľaduplnosť a rešpektovanie prijatých opatrení.