Ambulancia pneumológie presťahovaná

Ambulancia pneumológie a ftizeológie bola presťahovaná do novej ambulancie. Z 3. poschodia na 2. poschodie, č. dverí 205. https://nawpiestany.sk/poliklinika/ambulancie/ambulancia-pneumologie-a-ftizeologie