KTO A KEDY SA BUDE MÔCŤ DAŤ ZAOČKOVAŤ PROTI COVID-19 ?

Aktuálne informácie o práve spustenej fáze očkovania - tu.
Ak spĺňate podmienky aktuálnej fázy zaočkovania - prihláste sa na očkovanie proti Covid-19 tu.
Očkovanie náhradníci - informácie tu. (Momentálne máme kapacitu plne obsadenú)
OČKOVANIE VEREJNOSTI BUDE PREBIEHAŤ NA ADRESE REKREAČNÁ 2, BUDOVA POLIKLINIKY.

Pre hladký priebeh procesu očkovania zverejňujeme dokumenty, s ktorými sa musíte oboznámiť ešte pred samotným podaním očkovacej látky.

Všetky dokumenty si prosím prineste so sebou.

Dodržujte prosím čas, ktorý Vám bol pridelený podľa poradovníka tak, ako Vám bol  oznámený.


I. dokument si prosím vytlačte, doplňte chýbajúce údaje a podpíšte na znak súhlasu.

Poučenie a písomný informovaný súhlas pacienta podľa § 6 zákona č. 576/2004 Z. z.

II. dokument si prosím vytlačte, vyplňte chýbajúce údaje a podpíšte na znak súhlasu.

Dotazník - Anamnestické otázky pre pacienta

III. dokument si prosím vytlačte

Písomná informácia pre používateľa

IV. dokument si prosím vytlačte

Informácia o spracúvaní osobných údajov osôb, ktoré majú záujem o očkovanie proti ochoreniu COVID-19