KTO A KEDY SA BUDE MÔCŤ DAŤ ZAOČKOVAŤ PROTI COVID-19 ?

V našom očkovacom centre sa momentálne očkuje VÝHRADNE VAKCÍNOU "PFIZER".
Vakcínou "SPUTNIK V" NEBUDEME očkovať.

Aktuálne informácie o práve spustenej fáze očkovania -
tu.
Ak spĺňate podmienky aktuálnej fázy zaočkovania - prihláste sa do čakárne na očkovanie proti Covid-19 tu.
Očkovanie náhradníci - informácie tu.  (aktuálne prihlásených k dnešnému ránu je 5 náhradníkov)


Važení pacienti.

Kedže vieme denne obslúžiť maximálne 1-5 náhradníkov, tak stanovujeme nové pravidlá nasledovne:

  1. Po uplynutí 7 dní od zaevidovania sa náhradník zo zoznamu automaticky vymaže. Je to pre aktuálnosť zoznamu. Máte možnosť sa zaregistrovať znovu.
  2. Uprednostňovaní budú pacienti z blízkeho okolia, ktorí sú naozaj reálne schopní sa dostaviť do 30 minút od zavolania.
  3. Rozhodujúcim faktorom pre zavolanie náhradníka bude vek, prípadne závažnosť diagnózy. O poradí rozhoduje slúžiaci lekár.
  4. Náhradník, ktorý bude volaný a neodpovedá na hovor, prípadne sa nemôže práve dostaviť, bude zo zoznamu vymazaný.
  5. Pacientom sa odporúčame registrovať do čakárne https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia
OČKOVANIE VEREJNOSTI BUDE PREBIEHAŤ NA ADRESE REKREAČNÁ 2, BUDOVA POLIKLINIKY.

Pre hladký priebeh procesu očkovania zverejňujeme dokumenty, s ktorými sa musíte oboznámiť ešte pred samotným podaním očkovacej látky.

Všetky dokumenty si prosím prineste so sebou.

Dodržujte prosím čas, ktorý Vám bol pridelený podľa poradovníka tak, ako Vám bol  oznámený.


I. dokument si prosím vytlačte, doplňte chýbajúce údaje a podpíšte na znak súhlasu.

Poučenie a písomný informovaný súhlas pacienta podľa § 6 zákona č. 576/2004 Z. z.

II. dokument si prosím vytlačte, vyplňte chýbajúce údaje a podpíšte na znak súhlasu.

Dotazník - Anamnestické otázky pre pacienta

III. dokument si prosím vytlačte

Písomná informácia pre používateľa

IV. dokument si prosím vytlačte

Informácia o spracúvaní osobných údajov osôb, ktoré majú záujem o očkovanie proti ochoreniu COVID-19