KTO A KEDY SA BUDE MÔCŤ DAŤ ZAOČKOVAŤ PROTI COVID-19 ?

 

Očkovanie


Vo vakcinačnom centre v Poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany podávame 1., 2. a 3. dávku, vakcíny Pfizer.

Dospelí 18+aj neregistrovaný

Pondelok   7.30-11.30 12.30-14.00

Utorok       7.30-11.30 12.30-14.00

Streda        7.30-11.30 12.30-14.00

Štvrtok      7.30-11.30 12.30-14.00

Piatok        7.30-11.30 12.30-14.00

Ak spĺňate podmienky zaočkovania a chcete presný termín - prihláste sa do čakárne na očkovanie proti COVID-19 tu. 

Okrem registrovaných očkujeme aj občanov bez objednania.

Časový interval na podanie 3. dávky u imunokompromitovaných  pacientov je najskôr 4 týždne od podania 2. dávky. Títo pacienti vo vakcinačnom centre predložia preukaz poistenca, SMS správu zaslanú z NCZI resp. potvrdenie od ošetrujúceho lekára a doklad (v papierovej alebo elektronickej forme) o podaní druhej dávky.

Časový interval na podanie 3 dávky u ostatných občanov je po uplynutí 6 mesiacov od podania 2. dávky, alebo po prekonaní COVID-19. Vo vakcinačnom centre predložia preukaz poistenca a doklad (v papierovej alebo elektronickej forme) o podaní druhej dávky. 

Pre hladký priebeh procesu  očkovania si vytlačte poučenie a písomný informovaný súhlas.


Poučenie a informovaný súhlas pre 3.dávku.pdf

__________________________________________________________