• POHOTOVOSŤ: 24/7

033 7955 111

sekretariat@naw.sk

Winterova 66, Piešťany

Image

Nemocnica Alexandra Wintera

Sme všeobecná okresná nemocnica a vo svojom spádovom území poskytujeme zdravotnícke služby pre viac ako 80 tisíc obyvateľov. Vyše tridsať ambulancií, desať oddelení a odborné laboratóriá slúžia ľuďom tohto regiónu od narodenia po celý život.
Cieľom je budovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť založenú na profesionálnom zázemí a vyrovnanom hospodárení.
  • Nemocnica: 15 ambulancií, 7 oddelení, 5 spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
  • Poliklinika: 14 ambulancií, 4 oddelení, a lekárenské oddelenia
  • Stomatologické stredisko, rádiodiagnostické oddelenie
  • Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie Vrbové

Aktuality

NAW umiestnenie na 5. mieste v hodnotení nemocníc

Nemocnica Alexandra Wintera n.o. sa v rámci prieskumu inštitúcie INEKO umiestnila na 5. mieste v...

Nová detská nefrologická ambulancia otvorená od 23.10.2023 na Poliklinike, Rekreačná 2

Nefrologická ambulancia pre deti a dorast začala činnosť v NAW Piešťany 2.10.2023 po presťahovaní...

Interná ambulancia II zatvorená 04.10.2023, 10.10.2023, 11.10.2023 a 12.10.2023

Interná ambulancia II NEBUDE ORDINOVAŤ:  4.10.2023, 10.10.2023, 11.10.2023, 12.10.2023   Zástup pre akútne stavy:...