Plán verejného obstarávania v roku 2019

Plán VO 2019
Dodatok k plánu VO 2019

Súhrnné štvrťročné správy o zákazkách v roku 2019

Súhrnná správa o zmluvách §10 1.štvrťrok 2019 oznámenie V.č.74-2019 z 15.4.2019 7580-IVT
Súhrnná správa o ZsNH §117 1.štvrťrok 2019 oznámenie V.č.74-2019 z 15.4.2019 7539-INT
Súhrnná správa Zákazky ET 1.štvrťrok 2019 oznámenie 7503-IET v.č.74-2019 z 15.4.2019

Súhrnná správa o zmluvách §10 2.štvrťrok 2019
Súhrnná správa o ZsNH §117 2.štvrťrok 2019
Súhrnná správa Zákazky ET 2.štvrťrok 2019

Súhrnná správa o zmluvách §10 3.štvrťrok 2019
Súhrnná správa o ZsNH §117 3.štvrťrok 2019
Súhrnná správa Zákazky ET 3.štvrťrok 2019

Súhrnná správa o zmluvách §10 4.štvrťrok 2019
Súhrnná správa o ZsNH §117 4.štvrťrok 2019
Súhrnná správa Zákazky ET 4.štvrťrok 2019

Vyhlásené zákazky s nízkou hodnotou v súlade s §117 zákona o verenom obstarávaní

Obnova časti fasád Nemocnice A.W .n.o. – objektu urgentného príjmu
Verejná lekáreň Nemocnice A.W .n.o.
Úprava miestnosti jedáleň Nemocnice A.W .n.o.
Výroba nábytku – Verejná lekáreň Nemocnice Alexandra Wintera n.o.
Vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby a služby technika ochrany pred požiarmi dodávateľským spôsobom
Germicídne žiariče
Bielizeň osobná, operačná
Výzva – Obnova časti fasád objektu urgentného príjmu a ARO Nemocnice A.W. n.o.
Výzva – Projektová dokumentácia na RDG oddelenie
Výzva – Rekonštrukcia plynovej kotolne -Nemocnica Alexandra Wintera n.o., Winterova 66, Piešťany – projektová dokumentácia
Výzva – Vstup a vstupné dvere Nemocnica a Poliklinika – stavebné práce
Výzva – Web stránka Nemocnice A.W. n. o. Piešťany – služba
Výzva – Stravovanie zamestnancov Nemocnice A.W. n.o. – služba
Výzva – RHB poliklinika NAW n.o. – Winterova 66, Piešťany – vyhotovenie projektovej dokumentácie