Pracovná doba

Pondelok až piatok 7:00 – 15:00 hod.
Pohotovostná služba
Sobota a sviatky od 7:30
(po dohode aj v nedeľu)

Telefónne čísla

Primár: 033 7981 630
Vedúci zdravotnícky laborant: 033 7981 606
Laboratóriá: 033 7955 751, 033 7955 752

Základné informácie

Nachádza sa na prvom poschodí na poliklinike.
Oddelenie sídli v budove polikliniky na Rekreačnej ulici v Piešťanoch na 1. poschodí.
Zabezpečuje kvalifikovanú mikrobiologickú diagnostiku infekčných ochorení pre hospitalizovaných pacientov v nemocničnom zariadení a pre ambulantných pacientov v sieti štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadení.
Poskytuje konzultácie pri výbere antibiotík a kontrolu antibiotickej rezistencie v nemocnici. Pracovisko je zapojené do medzinárodnej externej kontroly kvality RIQAS Írsko a národnej kontroly kvality cestou ÚVZ SR, NRC pre antibiotiká a NRC pre salmonelózy.

Na stiahnutie:
Žiadanka na sérologické vyšetrenie
Žiadanka na kultivačné a parazitologické vyšetrenie
ODBER, UCHOVÁVANIE A TRANSPORT BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU

Prehľad vyšetrení

Bakteriologické
Respiračný materiál
 • mikroskopické a kultivačné vyšetrenia spúta, výterov z tonzíl, nosa, nasofagyngu a mikroskopické a kultivačné vyšetrenia (aeróbne, mikroaerofilné a anaeróbne) bronchoalveolárnej laváže

Klinický materiál
 • mikroskopické a kultivačné vyšetrenie (aeróbne, mikroaerofilné a anaeróbne) punktátu, likvoru, hnisu, plodovej vody, žalúdočného obsahu, ejakulátu, tkanív, katétrov, kanýl, redónov, rôzneho operačného materiálu, sterov z kože, výterov z rán, z vonkajšieho zvukovodu, spojovkového vaku, vulvy, uretry, pošvy, cervixu kultivačné vyšetrenie na Gardnerella vaginalis a Neisseria gonorrhoeaee

Moč
 • kultivačné vyšetrenie (a stanovenie kvantity)

Tampóny z rekta
 • kultivačné vyšetrenie, kultivačné vyšetrenie na Campylobacter jejuni a Yersinia enterocolitica

Hemokultivácie
 • aeróbna a anaeróbna kultivácia

Stanovenie citlivosti izolovaných patogénov na antimikróbne látky kvalitatívnou metódou a stanovenie minimálnej inhibičnej koncentrácie (MIC)

Iné kultivačné vyšetrenia:
 • kultivačné vyšetrenie Mycoplasma pneumoniae z respiračného traktu
 • kultivácia a identifikácia urogeniálnych Mycoplasma hominis a Ureaplasma urealyticum a stanovenie citlivosti na ATB
 • mikroskopické a kultivačné vyšetrenie žalúdočnej sliznice na Helicobacter pylori
 • stanovenie antigénu Helicobacter pylori v stolici
 • materiál na kultivačné vyšetrenia kontaminácie: krvný vak s krvou, s plazmou, ster z miesta vpichu, vzorky na kontrolu sterility predmetov a materiálov
 • stanovenie A/B toxínu Clostridium difficile a GDH

Imunofluorescenčné vyšetrenia :
 • priamy dôkaz Chlamydia pneumoniae zo výterov z tonzíl, z nosa a priamy dôkaz antigénu
 • priamy dôkaz Chlamydia trachomatis z výterov z uretry, vulvy, pošvy, ejakulátu, punktátu, spojovkového vaku, z tonzíl u novorodencov
Mykologické
 • mikroskopické a kultivačné vyšetrenia na kvasinkovité mikroorganizmy zo všetkých klinických materiálov, spút, bronchiálnej laváže, hemokultivácií, príp. iných na vyžiadanie a stanovenie citlivosti na antimykotické látky
 • mikroskopické a kultivačné vyšetrenia na vláknité huby zo všetkých klinických materiálov, spút, bronchiálnej laváže, hemokultivácií, príp. iných na vyžiadanie
Parazitologické
 • mikroskopické vyšetrenie zlepu na Enterobius vermicularis
 • mikroskopické vyšetrenie stolice na helminty a protozoa
 • mikroskopické vyšerenie žalúdočnej šťavy na Giardia intestinalis
 • vyšetrenie na Trichomonas vaginalis z výterov z pošvy, vulvy, uretry
 • stanovenie antigénu Giardia intestinalis v stolici
Virologické a sérologické
 • IgM protilátky proti Borrelia burgdorferi sensu lato
 • IgG protilátky proti Borrelia burgdorferi sensu lato
 • konfirmačné vyšetrenie anti Borrelia burgdorferi sensu lato IgM a IgG western blotom
 • IgA protiláky proti Bordetella pertussis
 • IgG protilátky proti Bordetella pertussis
 • IgM protilátky proti cytomegalovírusu
 • IgG protilátky proti cytomegalovírusu
 • protilátky proti Epsteina a Barrovej vírusu (VCA, EA, EBNA)
 • konfirmačné vyšetrenie IgM protilátok Epsteina a Barrovej vírusu western blotom
 • heterofilné protilátky (Paul – Bunnelova reakcia a IM test)
 • IgA protilátky proti Chlamydophila pneumoniae
 • IgG protilátky proti Chlamydophila pneumoniae
 • IgA protiláky proti Chlamydia trachomatis
 • IgG protilátky proti Chlamydia trachomatis
 • konfirmačné vyšetrenie anti Chlamydia IgA western blotom
 • IgA protilátky proti Helicobacter pylori
 • IgG protilátky proti Helicobacter pylori
 • konfirmačné vyšetrenie anti Helicobacter pylori IgA western blotom
 • protilátky proti hepatitíde A (IgM)
 • HbsAg a protilátky proti hepatitíde B
 • anti Hbc total
 • anti Hbc (IgM)
 • protilátky proti hepatitíde C
 • IgM protilátky proti Herpes simplex
 • IgG protilátky proti Herpes simplex
 • protilátky proti HIV 1/2, HIV 1 – subtyp O a HIV 1 a Ag
 • IgA protilátky proti Mycoplasma pneumoniae
 • IgG protilátky proti Mycoplasma pneumoniae
 • IgA protilátky proti parainfluensa vírusu typ1 - 4
 • IgG protilátky proti parainfluensa vírusu typ 1 - 4
 • IgA protilátky proti respiračnému syncyciálnemu vírusu
 • IgG protilátky proti respiračnému syncyciálnemu vírusu
 • IgA protilátky proti SARS-CoV2
 • IgG protilátky proti SARS-CoV2
 • IgA protilátky proti Toxoplasma gondi
 • IgG protilátky proti Toxoplasma gondii
 • IgG protilátky a stanovenie avidity proti Toxocara canis
 • IgA protilátky proti Yersinia enterocolitica
 • IgG protilátky proti Yersinia enterocolitica
 • IgA protilátky proti Campylobacter jejuni
 • IgG protilátky proti Campylobacter jejuni
 • protilátky proti Salmonella
 • protilátky proti Treponema pallidum
 • priamy dôkaz antigénu adenovírusu v stolici
 • priamy dôkaz antigénu rotavírusu v stolici
 • priamy dôkaz antigénu norovírusu v stolici
 • celkové protilátky IgE