Naša nemocnica má podpísané zmluvy o uhrádzaní medicínskych a zdravotníckych výkonov so všetkými tromi zdravotnými poisťovňami pôsobiacimi na Slovensku. Pre vás pacientov je to záruka, že ak si riadne a včas platíte zdravotné odvody, resp. ich za vás platí váš zamestnávateľ, všetky preplácané štandardné druhy ošetrení vám u nás poskytneme na základe verejného zdravotného poistenia bezplatne, či už ide o ústavnú alebo ambulantnú zdravotnú starostlivosť. Poistenie sa netýka nadštandardných zdravotníckych služieb, ktoré spoplatňujeme podľa osobitného cenníka. Poisťovne zo zákona kontrolujú aj kvalitu, efektivitu a dostupnosť jednotlivých zdravotníckych zariadení a lekárov, takže v prípade akýchkoľvek pochybností alebo nejasností sa na ne môžete obrátiť.

  • Všeobecná zdravotná poisťovňa: www.vszp.sk, 02 2082 4748, callcentrum 0850 003 003
  • Dôvera: www.dovera.sk, 02 5726 4101, info@dovera.sk
  • Union zdravotná poisťovňa: www.unionzp.sk, 02 5831 9101, union.direct@union.sk