Návštevné hodiny

Pondelok až nedeľa 15:00 – 17:00 hod.

Telefónne čísla

detské oddelenie sestry: 033 7955 401
primár: 033 7955 402
lekári: 033 7955 404
vedúca sestra: 033 7955 403
novorodenecké oddelenie sestry: 033 7955 295

Základné informácie

Nachádza sa na treťom poschodí nemocnice v časti Luxor.
Naše spojené pediatrické oddelenie pozostáva z 24 lôžok v špecializačnom odbore pediatria a 16 novorodeneckých postelí, na ktorých poskytujeme 24-hodinovú zdravotnú starostlivosť.

Detské oddelenie

Na tomto oddelení, nachádzajúcom sa na 3. poschodí v budove Nemocnice Alexandra Wintera, poskytujeme zdravotnú starostlivosť deťom od novorodeneckého veku, cez dojčatá, batoľatá, deťom predškolského a školského veku, starším deťom a adolescentom do veku 18 rokov + 364 dní. Detské oddelenie poskytuje kvalifikovanú a diferencovanú zdravotnú starostlivosť vrátane liečby závažných ochorení akútneho a chronického charakteru spolu s rehabilitačnou starostlivosťou. Deti sú na hospitalizáciu odosielané všeobecným lekárom, z ambulancie APS (do 22hej hodiny), alebo z ambulancie UPS (po 22. hodine). Pokiaľ ich stav nevyžaduje starostlivosť vyššieho typu je im počas hospitalizácie poskytovaná 24-hodinová starostlivosť nášho odborného tímu (lekári, sestry, sanitári). Pod detské oddelenie spadajú aj 2 špecializované ambulancie - imunoalergologická (utorok, streda, štvrtok, piatok) a endokrinologická (pondelok).

Novorodenecké oddelenie

16 lôžkové novorodenecké oddelenie je lokalizované na 5. poschodí, hneď vedľa pôrodnice a šestonedelia, aby bola zabezpečená, čo najskoršia a najlepšia starostlivosť bezprostredne po pôrode. Úzko spolupracujeme s gynekologicko-pôrodníckym oddelením, a ak to stav dieťatka a mamičky dovolí, novorodenec je ihneď po pôrode ponechaný na brušku matky a snaží sa o prisatie k prsníku (tzv. bonding). Po tejto dôležitej chvíľke intimity náš kvalifikovaný tím začína svoju prácu prvým ošetrením novorodenca. V ďalšom priebehu hospitalizácie, ktorá zo zákona trvá 96 hodín, sa vykonávajú denné vyšetrenia (vizity) novorodenca, základné skríningové vyšetrenia, v prípade potreby je novorodenec observovaný v observačnom boxe, lieči sa novorodenecká žltačká modrým svetlom, podáva sa antibiotická liečba pri novorodeneckej infekcii a iné.

Fyziologický novorodenec je ošetrovaný na izbe s matkou systémom rooming in v 2 až 4 lôžkových izbách pre matku a dieťa alebo v jednolôžkovej nadštandardnej izbe s vlastným sociálnym zariadením. Sestry poskytujú základnú aj špeciálnu ošetrovateľskú starostlivosť, na oddelení sú denne 2 laktačné poradkyne, ktoré poskytujú matkám informácie ohľadom dojčenia a rôznych problémov s tým spojených. Novorodenecké oddelenie je zradené do priebežného hodnotenia dodržiavania zásad BFHI (baby-friendly hospital).

Náš tím

Fotogaléria

Liečebné a diagnostické postupy


Detské oddelenie


Zdravotná starostlivosť je zameraná na diagnostické a liečebné postupy, ktoré realizujeme pomocou širokého spektra odborných výkonov:
 • ultrazvukové vyšetrenie obličiek, srdca, brucha, hrudných orgánov, mozgu, štítnej žľazy
 • EKG vyšetrenie,
 • EEG vyšetrenie,
 • spirometria,
 • RTG vyšetrenia,
 • hematologické vyšetrenie a hemokoagulačné testy,
 • základne biochemické, serologické, mikrobiologické a imunologické vyšetrenia
Prístrojové vybavenie:
monitor vitálnych funkcii Dasch, EKG prístroje, infúzne pumpy a dávkovače liekov, pulzný oxymeter na snímanie saturácie kyslíka, odsávačky, inhalátory, zvlhčovač vzduchu, apnoe lôžka, germicidné žiariče...


Novorodenecké oddelenie


Diagnostické metódy:
 • skríning drobných vývojových anomálií
 • ultrasonografický skríning  obličiek
 • skríning vrodenej katarakty, vyšetrenie očného pozadia
 • skríning porúch sluchu – OAE (otoakustické emisie)
 • skríning vrodeného vykĺbenia bedrových kĺbov
 • skríning dedičných ochorení odber krvi z pätičky na 5.deň života zasielaný do Banskej Bystrice na FKU (fenylketonúriu), CAH (ochorenie nadobličiek), KH (ochorenie štítnej žľazy), CF (cystickú fibrózu)
 • fyzikálne, rtg aj laboratórne vyšetrenia novorodencov poľa potreby

Liečebné metódy:
 • prevencia krvácavej choroby novorodenca vitamínom K
 • prevencia zápalového ochorenia spojiviek kredeizáciou po narodení
 • prevencia sekundárnych infekcií
 • prevencia poškodenia pečene detí HBsAg pozitívnych matiek aktívnou aj pasívnou imunizáciou
 • prevencia streptokokových infekcií GBS pozitívnych matiek
 • redresné cvičenia pri polohových anomáliach končatín
 • krátkodobá oxygenoterapia v indikovaných prípadoch
 • liečba novorodeneckej žltačky
 • kompletná resuscitácia novorodenca po narodení

Prístrojové vybavenie:
mobilné výhrevné lôžka, monitor vitálnych funkcii, monitor srdca, inkubátor, Neopuff resuscitátor, zvlhčovač kyslíka, monitor vitálnych funkcii, odsávačka, infúzne pumy a dávkovače liekov pulzný oxymeter na snímanie SAT O2, apnoe lôžka, EKG prístroj, germicidné žiariče.

Informácie pre rodičov

K hospitalizovaným deťom na detskom oddelení je možný pobyt sprievodcu (podľa obsadenia oddelenia) nasledovne:
 • dojčiaca matka do 1 roku veku dieťaťa (zdarma)
 • sprievodca dieťaťa do 3 rokov jeho veku (3,5€ / deň)
 • sprievodca dieťaťa nad 3 roky veku dieťaťa (6€ / deň)
Pre sprevádzajúcu osobu je v prípade záujmu možné za príplatok doobjednať aj stravu (raňajky, obed, večera). Deťom je strava poskytovaná bezplatne.

Na oddelení je počas školského roka zabezpečené vyučovanie a v popoludňajších hodinách družina. Spolupracujeme aj zo združením Červené nosy, ktoré robia pre deti rôzne programy počas celého roka.