Ordinačné hodiny

Interná ambulancia II
Utorok: 7:00 – 15:00 hod.
Streda: 7:00 - 15:00 hod.
Štvrtok: 7:00 - 15:00 hod.

Telefónne čísla

Interná ambulancia II: 033 7981 697

Základné informácie

INTERNÁ AMBULANCIA – POLIKLINIKA 2. POSCHODIE MUDr. Lányi, MUDr. Stoláriková,  MUDr. Bokorová
NEBUDE ORDINOVAŤ DŇA:  27.12.,28.12.2023
Zástup pre akútne stavy - INTERNÝ URGENT - Nemocnica Piešťany, prízemie
Neodkladné predoperačné vyšetrenia: INTERNÁ AMB. MUDr. POPRAC - nemocnica 1. posch. (neordinuje však 28.12.2023)

V rámci zvýšenia komfortu pre pacientov piešťanského regiónu pre Vás otvárame Internú ambulanciu v nových, väčších priestoroch na poliklinike, jestvujúcu ambulanciu v nemocnici tak presúváme, zároveň dochádza k rozšíreniu ordinačných hodín Interné ambulancie.

Ambulancia sa nachádza v budove Polikliniky v Piešťanoch na Rekreačnej 2. Interná ambulancia vykonáva predoperačné vyšetrenia a poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť ambulantným pacientom. V rámci vyšetrenia sa vykonáva RTG prípadne CT vyšetrenie hrudníka, je realizované EKG vyšetrenie a v prípade potreby sa odoberá krv na biochemické a hematologické vyšetrenie. Vzhľadom na úzku spoluprácu s interným oddelením je v prípade potreby pacient ihneď odoslaný na hospitalizáciu.

Náš tím
(Interná ambulancia II)

Spádoví obvodní lekári

Interná ambulancia I:

MUDr.Bertoli Mário
MUDr.Brišková Ľubica
MUDr.Čársky Stanislav
MUDr.Červenková Viera
MUDr.Doležalová Beáta
MUDr.Chudá Marta
MUDr.Kiňo Ján
MUDr.Kozicová
MUDr.Macek Mojmír
MUDr.Masárová Valéria
MUDr.Ondrus Peter
MUDr.Šimo Viliam
MUDr.Varcholová Ľudmila

Interná ambulancia II:

MUDr.Augustínová Mária
MUDr.Čunčíková Dagmar
MUDr.Fidlerová Zora
MUDr.Gajdošová Lucia
MUDr.Jurgová Eva
MUDr.Muržicová Jarmila
MUDr.Malá Lucia
MUDr.Mikulová Anna
MUDr.Nedelková Zuzana
MUDr.Nosáľová Nadežda
MUDr.Pontes Boris
MUDr.Svítková Jana
MUDr.Štetina Stanislav
MUDr.Švaro Michal
MUDr.Paluga Stanislav