Deň
Odbery
Ambulancia
Pondelok
7:30 - 8:30
8:30 – 15:00 (MUDr. Tallová)
Utorok
7:30 - 8:30
8:30 – 10:00
(MUDr.Polák)
10:00 – 11:30
(MUDr. Tallová)
12:00 - 15:00
(MUDr. Martišová)
Streda
7:30 - 8:30
8:30 – 15:00 (MUDr. Tallová)
Štvrtok
7:30 – 8:30
8:30 – 11:30 (MUDr. Polák)
11:30 - 15:00 (MUDr. Skalová)
Piatok
7:30 – 8:30
8:30 - 10:00
(MUDr. Polák)
10:00 - 15:00
(MUDr. Martišová)

Telefónne číslo

tel. kontakt: 0948 800 754

Základné informácie

Našu zmodernizovanú gynekologickú ambulanciu nájdete na 1. poschodí Nemocnice Alexandra Wintera.

Poskytujeme komplexné služby pre pacientky evidované na našej ambulancii. Vykonávame preventívne prehliadky, poradne pre tehotné, klimakterickú poradňu a poradňu pre sterilné páry.

V rámci preventívnych prehliadok je u nás možnosť odberu LBC cytológie. Naša ambulancia spolupracuje s rádiologickým oddelením, ktoré vykonáva ultrazvukové vyšetrenia prsníkov a mamografie prsníkov.

Nárok na preventívnu prehliadku má každá žena raz ročne od 18 rokov do smrti. Preventívna prehliadka zahŕňa vyšetrenie rodidiel vrátane odberu cytosteru z krčka maternice na diagnostiku rakoviny krčka maternice, ultrazvukové vyšetrenie ženských orgánov a taktiež vyšetrenie prsníkov.

Tehotné od diagnostiky gravidity chodia na vyšetrenie približne 1x mesačne, pričom poradňa pre tehotné zahŕňa vyšetrenie moču, tlaku, ultrazvukové vyšetrenie plodu, nálezu na krčku maternice, krvi a iné. V prípade záujmu možnosť odberu Trisomy testu (neinvazívneho testu z krvi matky na zistenie chromozóvových chýb u plodu).

Objednajte sa

Na našu ambulanciu je možné objednať sa telefonicky na tel: 0948 800 754

Fotogaléria