Ordinačné hodiny

Pondelok až piatok 8:00 – 11:30 a 12:30 – 15:00 hod

Telefónne čísla

033 7955 287

Základné informácie

Súčasťou OAIM je i anestéziologická ambulancia, ktorá poskytuje pacientom predoperačné anestéziologické vyšetrenie. Anestéziologické vyšetrenie realizujeme pre potreby našej nemocnice. Pred vstupom do ambulancie je nutné si so sebou priniesť kompletnú zdravotnú dokumentáciu, kartičku poistenca a vyplnený dotazník, ktorý je k dispozícii pred ambulanciou a taktiež na tejto internetovej stránke. Na predoperačné vyšetrenie je nutné dostaviť sa najneskôr 1 deň pred operáciou.

Objednajte sa

Na našu ambulanciu sa neobjednáva.

Informácia pre pacientov pred anestéziou a dotazník pred anestéziologickým výkonom:

ARO_dotaznik RTF – vyplnenie v počítači
ARO_dotaznik PDF – vyplnenie perom

Náš tím