Návštevné hodiny

15:00 - 17:00 hod.

Telefónne čísla

Primár: 033/79 55 236
Vedúca sestra: 033/79 55 237
Príjmová gynekologická ambulancia/zákroková sála: 033/79 55 240
Gynekologické oddelenie: 033/79 55 294
Pôrodná sála: 033/79 55 239
Lekárska izba: 033/79 55 238
Novorodenecká izba: 033/79 55 295
Gynekologická ambulancia 1. poschodie: 033/79 55 292
Objednávanie na CTG: 0948 138 757

Základné informácie

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie poskytuje komplexnú starostlivosť v tehotnosti, počas pôrodu a v šestonedelí a poskytuje liečebno - preventívnu starostlivosť ženám s gynekologickými ochoreniami.

Gynekológia: V rámci gynekológie sa v súčasnej dobe venuje veľká pozornosť jednodňovej chirurgii. Naše oddelenie nasleduje nastavené trendy a preto neustále rozširuje spektrum operačných zákrokov v rámci jednodňovej chirurgie. Naše oddelenie vykonáva aj väčšie gynekologické operácie u ktorých sa vyžaduje dlhší pobyt v nemocnici. Ide o brušné operácie, laparoskopické operácie, vaginálne a urogynekologické operácie u neonkologických pacientov. Na gynekologickom oddelení sa nachádza príjmová ambulancia, sesterská izba, operačná zákroková miestnosť, kde sa vykonávajú menšie gynekologické výkony (jednodňová chirurgia) a 5 izieb pre pacientky, z toho jedna nadštandardná izba (1-posteľová izba s TV, bez sociálneho zariadenia a s povolenými návštevami) . V rámci oddelenia gynekológie máme jednu izbu pre pacientky vo včasnej fáze tehotenstva, ktoré sú hospitalizované pre krvácanie na začiatku tehotnosti, pri hroziacom potrate, či iných ťažkostiach v I. a II. trimestri. Na pôrodnici sa nachádza druhá izba pre rizikové tehotné, kde zasa hospitalizujeme pacientky v III. trimestri, ktoré boli prijaté s vysokým krvným tlakom, pri hroziacom predčasnom pôrode, pri nedostatočnom raste plodu a iných ťažkostiach.

Pôrodnica: Naša pôrodnica poskytuje štandardnú zdravotnú starostlivosť v súlade s koncepciou gynekológie a pôrodníctva v EÚ. Rodička má možnosť výberu konkrétneho lekára (po dohode s lekárom), prítomnosť partnera pri pôrode, epidurálnu analgéziu, odber pupočníkovej krvi, atď.

Šestonedelie: Naše izby na šestonedelí sú zariadené systémom rooming-in, čo znamená, že je matka s dieťaťom na svojej izbe. Na oddelení máme 6 izieb. Jedna nadštandardná s televízorom, vlastnou sprchou, WC, bidet, chladnička, kreslo, postieľka pre novorodenca a mamičku. Jedna polo-nadštandardná 2-lôžková izba s televízorom. Na oboch nadštandardných izbách sú povolené návštevy rodinných príslušníkov. Klasické izby sú 3 až 4-lôžkové. Oddelenie prešlo v lete 2019 maľovaním, rekonštrukciou kúpeľní a WC, sčasti výmenou nábytku, umývadiel na izbách, atď. Na oddelení Vás čaká každý deň okolo 7.30 vizita s Vašim izbovým lekárom a každý pondelok, stredu a piatok veľká vizita o 7:45 s primárom oddelenia. Pacientky prosíme, aby boli v týchto časoch prítomné na izbách, chceme vedieť, či je s vami všetko v poriadku. Rodičky prepúšťame 96 hodín po pôrode plodu (4 dni). V prípade komplikácii sa hospitalizácia predlžuje. Na vybratie stehov sa pacientka hlási na 5.tom poschodí na pôrodnici na 7.dmy deň po operácii.

Náš tím

MUDr. Petra Tallová
MUDr. Petra TallováPrimár oddelenia
Anna Poláková
Anna PolákováVedúca pôrodná asistentka

Operačné výkony

Jednodňová chirurgia

V rámci jednodňovej chirurgie vykonávame na našom oddelení nasledujúce výkony:
 • diagnostické hysteroskopie a kyretáže hrdla a dutiny maternice
 • (hysteroskopia je vyšetrenie dutiny maternice pomocou tenkej kamery  zavedenej cez pošvu a krčok maternice do dutiny maternice. Vďaka nej vieme vyhľadať a diagnostikovať, lokalizovať,  ale aj odstrániť patologické nálezy v maternici. Jedná sa o polypy, myómy, zrasty v maternici, septum, stratené vnútromaternicové teliesko, karcinóm tela maternice, atď. Indikáciou na toto vyšetrenie býva väčšinou silné, predĺžené krvácanie, krvácanie alebo špinenie v menopauze, krvácanie po pohlavnom styku a iné. Následne sa vykoná kyretáž /čistenie/ a materiál je odoslaný na histologické vyšetrenie. Na výsledok z histológie sa pacientka informuje o 3.týždne po operácii)
 • revízie dutiny maternice po spontánnych potratoch, po zamĺknutom potrate alebo pre reziduá po pôrode, umelé prerušenie tehotenstva
 • biopsie z krčku maternice
 • excízie zo suspektných nálezov na vonkajších rodidlách
 • odstránenie vnútromaternicových teliesok
 • hymenotómia
 • iné
Pacientky na tieto zákroky prichádzajú po objednaní ráno nalačno, zákrok sa vykonáva ráno a po zákroku je pacientka preložená na pozákrokovú miestnosť, kde je sledovaná gynekologickou sestrou. V  poobedných hodinách pacientku prepúšťame domov.

Gynekologické operácie

U nás vykonávame konzervatívnu a operačnú liečbu okrem onkologicky chorých pacientok. Ide o brušné operácie, laparoskopické operácie, vaginálne a urogynekologické operácie.

Príjem a prepustenie

V prípade, že je pacientka objednaná na veľkú gynekologickú operáciu, prichádza na oddelenie v poobedných hodinách deň pred operáciou. Na príjem sa hlási s interný a anesteziologickým predoperačným vyšetrením.  Po príjme pacientky na oddelení vykonáme predoperačnú prípravu /klyzma, holenie, premedikácia/ a nasledujúci deň ráno je pacientka operovaná na operačnej sále. Dĺžka hospitalizácie záleží od typu operácie.  U hysterektómii pacientka býva pri nekomplikovanom priebehu prepustená na 5.ty deň po operácii. Pri laparoskopiách pacientka býva pacientka prepustená na druhý deň, pri väčšom výkone na tretí. Stehy vyberáme na 7.dmy deň po operácii na našom oddelení.

Z abdominálnych operácii vykonávame:
 • abdominálne hysterektómie
 • odstraňovanie myómov maternice
 • odstránenie mimomaternicovej tehotnosti pri silnom krvácaní do dutiny brušnej
 • odstraňovanie nezhubných nádorov vaječníkov
 • urogynekologické operácie.
 • iné

Pri abdominálnej hysterektómii (odstránenie maternice prostredníctvom rezu cez brušnú stenu – laparotomia), na našom oddelení používame rez podľa Pfannenstiela. Rez je tesne nad hranicou pubického ochlpenia, tým pádom je aj prijateľnejší kozmetický efekt, nízke riziko vzniku hernie a rozídenia rany.

Z vaginálnych operácii vykonávame:
 • vaginálna hysterektómia
 • pošvové plastiky
 • konizácie
 • extirpácie cýst
 • iné

Z laparoskopických operácii vykonávame:
 • laparoskopická diagnostika
 • laparoskopická sterilizácia
 • chromopertubácia: zisťovanie priechodnosti vajcovodov
 • odstraňovanie cýst a iných nezhubných nádorov vaječníkov
 • LAVH - laparoskopicky asistovaná vaginálna hysterektómia

(jedná sa o odstránenie maternice, ktoré patrí  k najmodernejším operačným postupom v gynekológii. Ide o kombinácie laparoskopie, kedy za začiatku operácie uvoľníme maternicu zo závesného aparátu, prípadne odstránime vaječníky a vajcovody. Následne vaginálne odstránime maternicu.  Výhodou je miniinvazitvita a s tým spojené lepšie a rýchlejšie pooperačné zotavenie a neposlednom rade aj kozmetický efekt)

Pôrod

Predpôrodná príprava

Informácie o možnosti psychoprofylaktickej prípravy na pôrod, tehotenských cvičeniach, návšteve pôrodnej sály a šestonedelia Vám ochotne poskytne vedúca sestra Anna Poláková na tel. č. 033/7955 237 alebo na mail polakovaanna@naw.sk

Pôrodná sála

Na pôrodnici sa u nás vykonávajú poradne pre tehotné od 38.týždňa, ktoré zahŕňajú natočenie CTG záznamu, zmeranie tlaku, vyšetrenie moču, podľa potreby palpačné vaginálne vyšetrenie a celkové zhodnotenie stavu rodičky.

Príjem rodičky

Pri príjme na naše oddelenie je rodička prijatá administratívne sestrou, sestra jej zoberie vstupné laboratórne vyšetrenia a následne je prijatá lekárom, ktorý odoberie anamnestické údaje, vykoná vaginálne vyšetrenie a rodičke sa natočí CTG záznam, ktorý monitoruje ozvy plodu a kontrakcie maternice. Podľa nálezu je rodička uložená na izbu alebo na pôrodnú sálu. Počas príjmu sa opýtajte na všetky Vaše otázky, rovnako s Vami radi prekonzultujeme Váš pôrodný plán.

Pôrod

1. doba pôrodná
Počas I. doby pôrodnej môže rodička využívať v našej pôrodnici úľavové polohy, fit loptu, sprchu, aromaterapiu, hudbu. Partner  alebo iný rodinný príslušník môže rodičku sprevádzať počas I.  aj II. doby pôrodnej. Na tlmenie bolesti je možné využiť epidurálnu analgéziu. Cena epidurálnej analgézie je 85 €. Rodička sa môže rozhodnúť počas I. doby pôrodnej bez predchádzajúcich vyšetrení na anesteziologickej ambulancii. Podmienkou je vhodný vaginálny nález, pravidelná kontrakčná činnosť a fyziologické laboratórne parametre. Ozvy plodu, stav rodičky a vaginálny nález je pravidelne kontrolovaný lekárom a pôrodnou asistentkou.

2. doba pôrodná
Počas vypudzovacej doby okraje krčka maternice splynú s pošvovou stenou a rodička je pripravená tlačiť. Pre zvládnutie tejto fázy odporúčame psychoprofylaktickú prípravu. Epiziotómiu (nástrih hrádze) nevykonávame rutinne ale v indikovaných prípadoch. Nástrih predchádza poraneniu hrádze a poškodeniu zvieračov konečníka. Po pôrode plodu, ak to stav rodičky a dieťaťa dovolí prikladáme novorodenca na brucho mamičky a zabezpečujeme kontakt koža na kožu. Akceptujeme želanie dotepania pupočníka, ale aj požiadavke pestovať dieťa až po ošetrení a osušení.

3. doba pôrodná
Po pôrode novorodenca nasleduje pôrod placenty a ošetrenie pôrodných poranení. Na našom pracovisku máte možnosť odberu pupočníkovej krvi, plánovaný odber treba personálu oznámiť hneď pri príjme na naše oddelenie. Nakoniec je rodička ešte dve hodiny sledovaná na pôrodnej sále a následne preložená na svoju izbu na oddelenie šestonedelia.

Cisársky rez

Cisársky rez je metódou operačného ukončenia tehotnosti. Môže byť plánovaný alebo akútny. Plánovaný pri zlej polohe plodu, pri nadmerne veľkom plode, stave po sekcii, pri zúženej panve, atď. Akútny pri nepostupujúcom vaginálnom pôrode, poruchách kontrakčnej činnosti maternice, pri nedostatočnom okysličení plodu alebo pri predčasnom odlúčení placenty. Cisársky rez vykonávame v spinálnej anestéze. Rodička je pri vedomí, ale vďaka tomuto typu anestézy necíti bolesť. V indikovaných prípadoch sa používa celková anestéza. Otec v tomto prípade nemôže byť pri pôrode, ale môže čakať na oddelení a bábätko mu bude ukázané hneďpo jeho ošetrení.

Cenník

Epidurálna analgézia Zdarma
Otec / Sprievodná osoba pri pôrode Zdarma
Nadštandarná izba 20 € / noc
Sterilizácia200 €
Umelé prerušenie tehotenstva (kliknite sem pre viac informácií o prerušení tehotenstva)250 €
Výber operatéra160 €
Výber pôrodníka250 €
Poplatok ÚPS /ak je pacientka odoslaná z LSPP/2 €
Poplatok ÚPS /od poplatku sú oslobodené tehotné ženy s falošnou pôrodnou činnosťou/10 €
Fotodokumentácia plodu pri USG vyšetrení 5 €
5D vyšetrenie plodu /orientačne 24-28.t.t., ev. neskôr podľa polohy plodu (v I.trim. 30€)50 €
Podanie anti-D-globulínu – Rhophylac 300- pri umelom prer. teh. u pac. s RH neg. krvnou skup.46,85 €
Sterilizácia pri inej operácií100 €

Fotogaléria