O nemocnici

Nemocnica Alexandra Wintera n.o. vznikla dňa 01.01.2003 transformáciou zo štátnej príspevkovej organizácie Nemocnica s poliklinikou Piešťany. Jej zakladateľmi sú Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Nemocnica s poliklinikou Piešťany –štátna príspevková organizácia. Zapísaná je v registri neziskových organizácii poskytujúcich verejnoprospešné služby, vedenom na Krajský úrad Trnava, odbor všeobecnej vnútornej správy, číslo VVS/NO - 13/2003 zo dňa 31.12.2002.

Orgány neziskovej organizácie sú – správna rada , riaditeľ, dozorná rada.

Nemocnica A.Wintera n.o. sa nachádza v pokojnom prostredí v blízkosti svetoznámych piešťanských kúpeľov. Je všeobecnou nemocnicou s 8 lôžkovými oddeleniami (Interné,  Chirurgia, Ortopédia, OAIM, Pediatria, Novorodenecké, Gynekologicko-pôrodnícke a Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie, prevádzka ktorého je dočasne pozastavená).

Prevádzkuje 31 odborných ambulancií, 6 oddelení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (SVa LZ), ambulanciu pohotovostnej služby pre dospelých, ambulanciu pohotovostnej služby pre deti a dorast  a  Urgentný príjem I.typu.

NAW n. o. prevádzkuje v hlavnej budove na Winterovej ulici lekáreň pre verejnosť a v budove polikliniky na Rekreačnej ul.č.2 v Piešťanoch prevádzkuje taktiež lekáreň pre verejnosť a ústavnú lekáreň.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v NAW n.o. zabezpečuje kvalifikovaný personál, cieľom ktorého je dosiahnuť maximálnu spokojnosť pacientov v rámci celého liečebno-preventívneho a ošetrovateľského procesu.

Nemocnica Alexandra Wintera n. o. na základe zmluvy s Trenčianskou univerzitou A.Dubčeka a Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave poskytuje možnosť praktickej výučby študentom zdravotníctva v odbore fyzioterapia a rádiologický asistent.

Takmer 10-tisíc pacientov ročne

„Nemocnica Alexandra Wintera má 440 zamestnancov a 222 lôžok. V centre pokojného okresného mesta na Winterovej ulici 66 nájdete oddelenia: anestéziológie a intenzívnej medicíny, chirurgické, ortopedické a traumatologické, interné, detské – pediatrické, gynekologicko-pôrodnícke, rehabilitačné.  Mnohé z nich, napríklad pôrodnícke, sú vyhľadávané. Nemocnica má na konte 3 300 operácií a 9 900 hospitalizovaných pacientov ročne. Aj vďaka výhodnej polohe v blízkosti zariadení Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany a Národného ústavu reumatických chorôb s celoslovenskou pôsobnosťou s nimi úzko spolupracuje.

Kvalita personálu i vybavenia

Úspešná zdravotnícka starostlivosť o pacientov sa v súčasnosti nezaobíde bez novej techniky a prístrojového vybavenia. Rovnako kľúčové je nájdenie a udržanie dobrých lekárov a zdravotníckeho personálu, pretože fluktuácia je v tejto oblasti pomerne veľká. Naša nemocnica patrí pod správu Ministerstva zdravotníctva a na jej optimálny chod dohliada správna  a dozorná rada. Vynakladáme nemalé úsilie na stabilizáciu schopného pracovného kolektívu a udržiavanie príjemnej atmosféry v našom zariadení. Ceníme si verných, dlhoročných lekárov i nových, mladých absolventov. Pretože sa navzájom dopĺňajú a inšpirujú v prospech celkového rastu úrovne našich služieb.

Vlajkovou loďou zdravotníckeho zariadenia je ortopedické oddelenie. Zabezpečuje širokú škálu výkonov od úrazovej ortopédie, cez artroskopiu a športovú medicínu, až po jedinečnú reumochirurgiu a endoprotetiku.