O nemocnici

„Nemocnica Alexandra Wintera v Piešťanoch má bohatú tradíciu a dobré meno. V nadväznosti na tunajšie svetoznáme kúpele, „zázračnú“ vodu i bahno sa zameriava na reumatológiu a liečbu príbuzných ochorení. Vytrvalá snaha o nadštandardné riešenia úrazov a zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia tu zapustila hlboké korene. Veď symbolom Piešťan je socha barlo-lámača pred Skleným mostom a hlavným vstupom na Kúpeľný ostrov. Preto nečudo, že piešťanskú nemocnicu z pozície riaditeľa a súčasne primára ortopédie a úrazového oddelenia vedie špičkový slovenský odborník MUDr. Štefan Kóňa.

Takmer 10-tisíc pacientov ročne

„Nemocnica Alexandra Wintera má 440 zamestnancov a 222 lôžok. V centre pokojného okresného mesta na Winterovej ulici 66 nájdete oddelenia: anestéziológie a intenzívnej medicíny, chirurgické, ortopedické a traumatologické, interné, detské – pediatrické, gynekologicko-pôrodnícke, rehabilitačné.  Mnohé z nich, napríklad pôrodnícke, sú vyhľadávané. Nemocnica má na konte 3 300 operácií a 9 900 hospitalizovaných pacientov ročne. Aj vďaka výhodnej polohe v blízkosti zariadení Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany a Národného ústavu reumatických chorôb s celoslovenskou pôsobnosťou s nimi úzko spolupracuje.

Kvalita personálu i vybavenia

Úspešná zdravotnícka starostlivosť o pacientov sa v súčasnosti nezaobíde bez novej techniky a prístrojového vybavenia. Rovnako kľúčové je nájdenie a udržanie dobrých lekárov a zdravotníckeho personálu, pretože fluktuácia je v tejto oblasti pomerne veľká. Naša nemocnica patrí pod správu Ministerstva zdravotníctva a na jej optimálny chod dohliada správna  a dozorná rada. Vynakladáme nemalé úsilie na stabilizáciu schopného pracovného kolektívu a udržiavanie príjemnej atmosféry v našom zariadení. Ceníme si verných, dlhoročných lekárov i nových, mladých absolventov. Pretože sa navzájom dopĺňajú a inšpirujú v prospech celkového rastu úrovne našich služieb.

Vlajkovou loďou zdravotníckeho zariadenia je ortopedické oddelenie. Zabezpečuje širokú škálu výkonov od úrazovej ortopédie, cez artroskopiu a športovú medicínu, až po jedinečnú reumochirurgiu a endoprotetiku.

Artroskopia celého tela

Súčasný riaditeľ nemocnice a prímár ortopédie prebral žezlo po vynikajúcom lekárovi a operatérovi  docentovi Pravdovi. Jeho zámerom bolo zvýšiť tunajšiu kvalitu a operatívu o 100 percent. Takže z predchádzajúcich 700 až 800 operácií ročne na oddelení ortopédie a traumatológie vyskočili na 2 200 operácií hneď prvý rok.

Pacienti k nim začali prúdiť z rôznych kútov Slovenska a on osobne odoperoval 890 z nich. Navyše tu zaviedol kľúčovú inováciu – artroskopie celého tela, teda v oblasti ramien, rúk, kolien, členkov… Prijímajú a liečia pacientov so všetkými úrazovými stavmi s výnimkou panvy a chrbtice, ktoré rieši špecializované pracovisko v Bratislave. Už tretí rok sa efektívne venujú endoprotetike bedrových a kolenných kĺbov, či výmene umelých ramenných kĺbov po úrazoch alebo degeneratívnych zmenách.“