Plán verejného obstarávania v roku 2020

Plán VO 2020

Súhrnné štvrťročné správy o zákazkách v roku 2020

Súhrnná správa o zmluvách §10 1.štvrťrok 2020
Súhrnná správa o ZsNH §117 1.štvrťrok 2020
Súhrnná správa Zákazky ET 1.štvrťrok 2020

Súhrnná správa o zmluvách §10 2.štvrťrok 2020
Súhrnná správa o ZsNH §117 2.štvrťrok 2020
Súhrnná správa Zákazky ET 2.štvrťrok 2020

Súhrnná správa o zmluvách §10 3.štvrťrok 2020
Súhrnná správa o ZsNH §117 3.štvrťrok 2020
Súhrnná správa Zákazky ET 3.štvrťrok 2020

Realizované zákazky s nízkou hodnotou v súlade s §117 zákona o verejnom obstarávaní


Rekonštrukcia a modernizácia RDG a CT oddelenia - ukončená

Výzva – Vyvolávací systém (tovar, služba) - ukončená
Výzva – Jednokanálový a dvojkanálový injekčný dávkovač - ukončená
Výzva – USG prístroj s lineárnou sondou - ukončená
Výzva – Vertikálna infúzna pumpa s možnosťou transfúzie krvi - ukončená
Výzva – Defibrilátor - ukončená
Výzva – EKG monitor - ukončená
Výzva – Monitor vitálnych funkcií - ukončená
Výzva – Monitorovacia centrála 3 ks - ukončená
Výzva – Pacientský monitor - ukončená
Výzva – Špeciálne zdravotnícke prístroje - ukončená
Výzva – Rekonštrukcia kuchyne – projektová dokumentácia - ukončená
Výzva – Oprava chladiaceho agregátu TRANE ECGAE 205 - ukončená
Výzva – Výroba nábytku – RDG a CT Nemocnice Alexandra Wintera n.o. - v procese vyhodnocovania
Výzva – Stavebné práce Nemocnice Alexandra Wintera n.o. - ukončená
Výzva - Dodávka a montáž PVC podláh - služba - ukončená
Výzva – Štúdia uskutočniteľnosti stavby Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Poliklinika Piešťany Zmena dokončenej stavby prestavbou II a IV nadzemného podlažia na rehabilitačné - ukončená
Výzva – Vstupné dvere Nemocnice Alexandra Wintera n.o. Piešťany - ukončená
Výzva – Stavebné práce Nemocnica Alexandra Wintera n.o. - ukončená
Výzva – Obnova časti fasád Tovaryho vila - objekt na Nálepkovej 12 – vyhotovenie projektovej dokumentácie
Výzva – Rekonštrukcia kuchyne Nemocnice Alexandra Wintera n.o. Pieštany       Výkaz - výmer
Výzva – Zabezpečenie diagnostík - Serológia 1
Výzva – Stravovanie pacientov Nemocnice Alexandra Wintera n.o.
Výzva – Pekárenské výrobky pre zabezpečenie pacientov
Výzva – Monitor vitálnych funkcií 1ks, masky
Výzva – Centrálna monitorovacia stanica, pacientský monitor, masky
Výzva – Pacientský monitor, masky
Výzva – Zníženie dopadov pandémie COVID-19