Plán verejného obstarávania v roku 2020

Plán VO 2020

Súhrnné štvrťročné správy o zákazkách v roku 2020

Súhrnná správa o zmluvách §10 1.štvrťrok 2020
Súhrnná správa o ZsNH §117 1.štvrťrok 2020
Súhrnná správa Zákazky ET 1.štvrťrok 2020

Súhrnná správa o zmluvách §10 2.štvrťrok 2020
Súhrnná správa o ZsNH §117 2.štvrťrok 2020
Súhrnná správa Zákazky ET 2.štvrťrok 2020

Realizované zákazky s nízkou hodnotou v súlade s §117 zákona o verenom obstarávaní


Rekonštrukcia a modernizácia RDG a CT oddelenia

Výzva – Vyvolávací systém (tovar, služba) - ukončená
Výzva – Jednokanálový a dvojkanálový injekčný dávkovač - ukončená
Výzva – USG prístroj s lineárnou sondou - ukončená
Výzva – Vertikálna infúzna pumpa s možnosťou transfúzie krvi - ukončená
Výzva – Defibrilátor - ukončená
Výzva – EKG monitor - ukončená
Výzva – Monitor vitálnych funkcií - ukončená
Výzva – Monitorovacia centrála 3 ks - ukončená
Výzva – Pacientský monitor - ukončená
Výzva – Špeciálne zdravotnícke prístroje - ukončená
Výzva – Rekonštrukcia kuchyne – projektová dokumentácia - ukončená
Výzva – Oprava chladiaceho agregátu TRANE ECGAE 205 - ukončená
Výzva – Výroba nábytku – RDG a CT Nemocnice Alexandra Wintera n.o. - v procese vyhodnocovania
Výzva – Stavebné práce Nemocnice Alexandra Wintera n.o. - ukončená
Výzva - Dodávka a montáž PVC podláh - služba
Výzva – Štúdia uskutočniteľnosti stavby Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Poliklinika Piešťany Zmena dokončenej stavby prestavbou II a IV nadzemného podlažia na rehabilitačné
Výzva – Vstupné dvere Nemocnice Alexandra Wintera n.o. Piešťany
Výzva – Rekonštrukcia kuchyne Nemocnice Alexandra Wintera n.o. Pieštany
Výzva – Stavebné práce Nemocnica Alexandra Wintera n.o.