Ordinačné hodiny

Pondelok - štvrtok 7:30-13:00,
od 13:00-15:30 konzíliá + administratíva
Piatok - ordinácie v sociálnych zariadeniach

Telefónne čísla

033/7981 692

Základné informácie

Psychiatrická ambulancia sa nachádza na 2. poschodí polikliniky v Piešťanoch. Venujeme sa  diagnostike a liečbe psychických porúch (afektívne poruchy, depresie, neurózy, panické a úzkostné stavy, psychosomatické stavy, psychózy, závislosti a iné) a krátkodobej psychoterapeutickej intervencii. Diagnostiku robíme v spolupráci so špecialistami z iných medicínskych odborov. Spolupracujeme najmä s neurológmi (CT mozgu, MRI mozgu, sonografia prívodných mozgových artérii) a s psychológom (psychotesty na pamäť, osobnosť, IQ a pod.). Pri niektorých typoch ochorení odoberáme pacientom krv (napr. skríning pri demenciách, pri alkoholovej závislosti, drogové testy, určenie hladiny líthia a valproátu).

Objednajte sa

Pracujeme na objednávku, na presne určený čas. Objednať sa dá osobne na ambulancii, mailom (alena.karabova@naw.sk alebo ondrisova@naw.sk) alebo telefonicky 033-7981692.

Bez objednávky vyšetrujeme len akútne stavy.

Podľa situácie je v kompetencii lekára určiť čas a poradie pacientov.

Výmenný lístok nie je potrebný.

Ak sa liečite na telesné ochorenie, treba priniesť zdravotnú dokumentáciu (alebo výpis z nej) a zoznam užívaných liekov.