Základné biochemické vyšetrenia

Glukóza

Označenie: S_GLU

Odhad GF_CKD-EPI

Označenie: eGF_CKDEPI

Bielkoviny

Označenie: S_C.BIEL

Močovina

Označenie: S_UREA

Odhad GF _MDRD

Označenie: eGF_MDRD

Albumín

Označenie: S_ALB

Kreatinín Jaffe

Označenie: S_KREA

Odhad GF_ Schwarc - deti

Označenie: eGF_Schwarc

Bilirubín celkový

Označenie: S_BIL

Kreatinín enzymaticky

Označenie: S_KREA_e

Kyselina močová

Označenie: S_KYS.MOČ

Bilirubín konjugovaný

Označenie: S_BIL_D

Enzýmy

Amyláza

Označenie: S_AMS

CK-MB

Označenie: S_CK-MB

Lipáza

Označenie: S_LPS

Cholínesteráza

Označenie: S_CHE

Lipidy

Cholesterol

Označenie: S_CHOL

Aterogénny index

Označenie: Aterog.index

HDL_cholesterol

Označenie: S_HDL

Non_HDL cholesterol

Označenie: Non_HDL_chol

LDL_cholesterol

Označenie: S_LDL

Triacylglyceroly

Označenie: S_TGL

Minerály

Sodík

Označenie: S_Na

Vápnik

Označenie: S_Ca

Draslík

Označenie: S_K

Ionizovaný vápnik

Označenie: S_iCa

Chloridy

Označenie: S_Cl

Fosfor

Označenie: S_P

Horčík

Označenie: S_Mg

Špecifické proteíny

CRP

Označenie: S_CRP

Ferritín

Označenie: S_Ferritín

ASLO

Označenie: S_ASLO

Reumatoidný faktor

Označenie: S_Reum.fakt.

Transferín

Označenie: S_Transferín

Imunoglobulíny

IgA

Označenie: S_IgA

IgG

Označenie: S_IgG

IgM

Označenie: S_IgM

IgE

Označenie: S_IgE

Vnútorné prostredie

Laktát

Označenie: S_Laktát

Amoniak

Označenie: S_Amoniak

Osmolalita (výpočet)

Označenie: S_Osmolalita

Sedimentácia erytrocytov

Označenie: B_FW

Metabolizmus železa

Železo

Označenie: S_Fe

Saturácia transferínu

Označenie: S_sat.Trans

Saturácia železa

Označenie: S_sat.Fe

VVK_Fe (UIBC)

Označenie: S_VVK_Fe

Ferritín

Označenie: S_Ferritín

CVK_Fe (TIBC)

Označenie: S_CVK_Fe

Transferín

Označenie: S_Transferín

Diabetes mellitus

Glykovaný hemoglobín

Označenie: B_HbA1c_DCCT/IFCC

oGTT_kapilárna krv

Označenie: cB_oGTT

Kapilárna glykémia

Označenie: cB_Glu

oGTT_sérum

Označenie: S_oGTT 

Glykemický profil

Označenie: Glyk.profil

Glykémia - kontinuálne

Označenie: Glyk.kont

Terapeutické monitorovanie hladín liečiv - TDM

Vankomycín - vrcholová hladina

Označenie: S_Vanc_VK

Kyselina valproová

Označenie: S_VALP

Vitamíny

Vitamín B12

Označenie: B_Vitamín B12

Vitamín D

Označenie: S_Vit. D total

Kyselina listová (Folát)

Označenie: S_Folát

Kardiálne markery

Troponín T hs

Označenie: S_Trop.T hs

NT-proBNP

Označenie: S_NT-proBNP

Sepsa

PCT

Označenie: S_PCT

Gravidita

Beta HCG

Označenie: S_HCG

Kostné markery

tP1NP

Označenie: S_tP1NP

β-crossLaps

Označenie: S_β-crossLaps

Protilátky - reumatoidná artritída

Anti-CCP

Označenie: S_Anti-CCP

Hormóny - štítna žľaza

TSH

Označenie: S_TSH

fT4

Označenie: S_fT4

Protilátky - štítna žľaza

Anti-Tg

Označenie: S_Anti-Tg

Anti-TPO

Označenie: S_Anti-TPO

Hormóny - gynekológia

Prolaktín

Označenie: S_Prolaktín

Progesterón

Označenie: S_PROG

Estradiol

Označenie: S_17-β-E

SHBG

Označenie: S_SHBG

LH

Označenie: S_LH

DHEA-S

Označenie: S_DHEA-S

FSH

Označenie: S_FSH

Hormóny - iné

Kortizol_sérum_ráno

Označenie: S_Kortizol_r

Kortizol_sliny_noc

Označenie: Sal_Kortizol_n

Voľný testosterón

Označenie: S_FTc

Kortizol_sérum_poobede

Označenie: S_Kortizol_p

PTH

Označenie: S_PTH

Kortizol_sliny_ráno

Označenie: Sal_Kortizol_r

Testosterón

Označenie: S_Testosteron

Kortizol_sliny_poobede

Označenie: Sal_Kortizol_p

Onkomarkery

AFP

Označenie: S_AFP

CA 72-4

Označenie: S_CA 72-4

tPSA

Označenie: S_tPSA

CEA

Označenie: S_CEA

CA 125

Označenie: S_CA 125

fPSA

Označenie: S_fPSA

CA 15-3

Označenie: S_CA 15-3

HE4

Označenie: S_HE4

PSA index

Označenie: S_PSA index

CA 19-9

Označenie: S_CA 19-9

Roma index

Označenie: S_ROMA

Toxikológia

Drogy a liečivá

Označenie: U_Drogy a liečivá

Etanol

Označenie: S_Etanol

Vyšetrenia v moči (odber bez zberu moču)

Moč chemicky

Označenie: U_Moč chemicky

Kreatinín

Označenie: U_Kreatinín

Transferín

Označenie: U_TRSF

ACR

Označenie: U_ACR

ACCR

Označenie: U_ACCR

Vápnik

Označenie: U_Ca

Frakčné exkrécie fosforu

Označenie: U_FE_P

Frakčné exkrécie vody

Označenie: U_FE_H2O

Močový sediment

Označenie: U_Močový sediment

Kyselina močová

Označenie: U_Kys.moč

IgG

Označenie: U_IgG

PCR

Označenie: U_PCR

Sodík

Označenie: U_Na

Horčík

Označenie: U_Mg

Frakčné exkrécie amylázy

Označenie: U_FE_AMS

Tubulárna resorpcia vody

Označenie: U_TR_H2O

Glukóza

Označenie: U_Glukóza

Bielkoviny

Označenie: U_CB

Amyláza

Označenie: U_AMS

Draslík

Označenie: U_K

Fosfor

Označenie: U_P

Frakčné exkrécie vápnika

Označenie: U_FE_Ca

Frakčné exkrécie močoviny

Označenie: U_FE_Urea

Osmolalita (výpočet)

Označenie: U_Osmolalita

Urea

Označenie: U_Urea

Albumín

Označenie: U_Alb

Pomer bielkoviny/albumín

Označenie: U_Alb/CB

Amyláza/Kreatinín

Označenie: U_AMS/Krea

Chloridy

Označenie: U_Cl

Frakčné exkrécie sodíka

Označenie: U_FE_Na

Frakčné exkrécie kys. moč.

Označenie: U_FE_Kys.moč

Hustota moču (refraktometer)

Označenie: U_Hustota refrat.

Vyšetrenia v moči - zber moču 12/24 hod.

Addisov sediment

Označenie: dU_Adiis_sediment

Bielkoviny

Označenie: dU_CB

Chloridy

Označenie: dU_Cl

Frakčné exkrécie sodíka

Označenie: dU_FE_Na

Frakčné exkrécie horčíka

Označenie: dU_FE_Mg

Glukóza

Označenie: dU_Glukóza

Albumín

Označenie: dU_Alb

Horčík

Označenie: dU_Mg

Frakčné exkrécie vody

Označenie: dU_FE_H2O

Močovina

Označenie: dU_Urea

Sodík

Označenie: dU_Na

Vápnik

Označenie: dU_Ca

Frakčné exkrécie chloridov

Označenie: dU_FE_Cl

Klírens kreatinínu

Označenie: dU_GF_12h

Kyselina močová

Označenie: dU_Kys.moč

Draslík

Označenie: dU_K

Fosfor

Označenie: dU_P

Frakčné exkrécie vápnika

Označenie: dU_FE_Ca

Tubulárna resorpcia vody

Označenie: dU_Tubul.res

Acidobázická rovnováha (ABR)

Vyšetrenie telových tekutín

Likvor

Označenie: CFS_Likvor

Peritoneálna tekutina-ascites

Označenie: Pef_Perit. tekut.

Synoviálna tekutina

Označenie: Syf_Synov. tekut

Pleurálna tekutina

Označenie: Pif_Pleural. tekut.

Sérologická diagnostika

HBsAg

Označenie: S_HBsAg

Anti-HCV

Označenie: S_Anti-HCV

HIV

Označenie: S_HIV

Syfilis (Anti-TP)

Označenie: S_Anti-T.palidum

Vyšetrenia v stolici

Hemoglobín -iFOB

Označenie: F_iFOB

H.pylori

Označenie: F_H.pylori_ag

Adenovírus

Označenie: F_Adenovírus

C.difficile GDH

Označenie: F_C.difficile GDH

Campylobakter spp.

Označenie: F_Campylobakter

Norovírus typ GI

Označenie: F_Norovírus GI

C.difficile toxín A

Označenie: F_C.difficile_A toxín

Giardia lablia

Označenie: F_G.lablia

Norovírus typ GII

Označenie: F_Norovírus GII

C.difficile toxín B

Označenie: F_C.difficile_B toxín

Rotavírus

Označenie: F_Rotavírus

Vyšetrenia respiračných ochorení

Dôkaz antigénu

Streptokok A

Označenie: V_Step.A_ag

SARS-CoV-2

Označenie: V_SARS-CoV-2 Ag

Influenza A

Označenie: V_Influenza A Ag

Influenza B

Označenie: V_Influenza B Ag

RSV

Označenie: V_RSV Ag

Molekulárna diagnostika

SARS-CoV-2

Označenie: PCR_SARS-CoV-2

Influenza A

Označenie: PCR_Influen. A

Influenza B

Označenie: PCR_Influen. B