Otváracie hodiny

pre úsek výdaja liekov pre verejnosť (verejná časť lekárne):
Pondelok až piatok: 7,30 do 15,30 hod.

Telefónne čísla

Primár oddelenia:
033 / 7743 825, 033 / 7981 607
úsek klinickej farmácie:
033 79 81 608 | lekaren@naw.sk
úsek prípravy a kontroly liekov:
033 79 81 604 | lekaren@naw.sk
úsek zdravotníckych pomôcok:
033 79 81 608 | lekaren@naw.sk
úsek výdaja liekov a ZP pre verejnosť:
033 79 81 602 | verlek@naw.sk
Lekárenské oddelenie – nemocničná lekáreň sídli na prízemí v budove polikliniky nemocnice (Rekreačná ulica č. 2). Lekárenské oddelenie poskytuje kompletnú lekárenskú starostlivosť pre všetky oddelenia nemocnice, odborné ambulancie NAW n.o. Piešťany a výdaj liekov i zdravotníckych pomôcok pre verejnosť na recepty a zdravotné poukazy.

Lekárenská starostlivosť je jednou z troch foriem poskytovania zdravotnej starostlivosti a zahŕňa zabezpečovanie, prípravu, kontrolu, uchovávanie, výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok, laboratórnych diagnostík, poskytovanie odborných informácií o liekoch a zdravotníckych, pomôckach i konzultácie pri určovaní a sledovaní liečebného postupu.

Lekárenské  odd. – (nemocničná lekáreň) má na svojom pracovisku tieto úseky:
 • úsek výdaja liekov a ZP pre verejnosť
 • úsek prípravy a kontroly liekov
 • úsek klinickej farmácie
 • úsek zdravotníckych pomôcok

Úsek výdaja liekov a ZP pre verejnosť

Kontakt: 033 7981 602
e-mail: verlek@naw.sk

Činnosť oddelenia:
 • výdaj liekov na lekárske recepty vrátane individuálne pripravených liekov
 • výdaj zdravotníckych pomôcok na lekárske poukazy
 • informačná a konzultačná činnosť pre pacientov – správne užívanie liekov, vzájomné interakcie liekov, interakcie liekov s potravou
 • predaj liekov, doplnkového sortimentu, detskej výživy, liečebnej kozmetiky a zdravotníckych pomôcok
 • bezplatné meranie krvného tlaku
 • zber použitých a preexpirovaných liekov od pacientov k likvidácii

Úsek prípravy a kontroly liekov

Kontakt: 033 79 81 604
e-mail: lekaren@naw.sk

Činnosť oddelenia:
 • individuálna príprava širokého sortimentu podľa správnej výrobnej praxe pre nemocnicu i na recepty pre ambulantných pacientov – masti, krémy, gély, roztoky, tobolky, prášky, čapíky
 • spracovanie štandardných pracovných postupov individuálne pripravovaných liekov a vedenie ich dokumentácie
 • vstupná kontrola surovín používaných na prípravu liekov

Úsek klinickej farmácie

Kontakt: 033 79 81 608
e-mail: lekaren@naw.sk

Činnosť oddelenia:
 • zabezpečovanie nákupu registrovaných liekov, infúznych roztokov, enterálnej a parenterálnej výživy pre lôžkové oddelenia nemocnice s najnižšou cenou vo forme prieskumu trhu
 • zabezpečovanie neregistrovaných liekov formou mimoriadneho dovozu
 • spolupráca s oddeleniami nemocnice na klinických štúdiách
 • informačná a konzultačná činnosť oddeleniam
 • zavádzanie farmako- ekonomiky do terapie hospitalizovaných pacientov
 • zabezpečenie širokého sortimentu zdravotníckych pomôcok a laboratórnych diagnostík pre spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky nemocnice ( SVALZ )
 • vykonávanie kontroly uchovávania a manipulácie s liekmi na oddeleniach nemocnice
 • vykonávanie kontroly evidencie a manipulácie s omamnými a psychotropnými látkami v nemocnici.
 • monitoring výskytu falošných liekov
 • spolupráca s oddeleniami pri tvorbe liekových formulárov

Úsek zdravotníckych pomôcok

Kontakt: 033 79 81 608
e-mail: lekaren@naw.sk

Činnosť oddelenia:
 • zabezpečuje široký sortiment zdravotníckych pomôcok podľa požiadaviek oddelení nemocnice
 • optimalizuje  finančné náklady v oblasti spotrebného zdravotníckeho materiálu
 • spolupracuje na zavádzaní nových druhov zdravotníckych pomôcok na oddeleniach nemocnice
 • poskytuje Informačnú a konzultačnú činnosť v oblasti zdravotníckych pomôcok

Primár oddelenia

Mgr. Mário Binó
Mgr. Mário BinóPrimár oddelenia

Vzdelanie

 • Farmaceutická fakulta UK Bratislava

Špecializácie

 • Lekárenstvo

VŠ Farmaceuti

Vzdelanie

 • Farmaceutická fakulta UK Bratislava
 • Rigorózna skúška (PharmDr.)

Špecializácie

 • Lekárenstvo I. stupňa
Adriana Kowanzová
Adriana Kowanzovávedúci farmaceutický laborant

Vzdelanie

 • SZŠ Trnava