Ordinačné hodiny

Pondelok až piatok 7:30 – 15:30 hod.

Telefónne čísla

033 7955 555

Základné informácie

Chirugická ambulancia sa nachádza na prízemí v priestoroch urgentného  príjmu. Okrem 24 hodinového menežmentu urgentných chirurgických a traumatologických stavov, v pracovných denných ordinačných hodinách zabezpečuje príjem pacientov na plánované operácie a zabezpečuje pravidelné a doporučené kontroly pooperačných stavov u pacientov po prepustení. Poskytuje komplexnú starostlivosť u pacientov s chronickými ranami s využívaním moderných metód vlhkého hojenia a vykonáva širokospektrálnu konzultačnú medziodborovú činnosť.

Objednajte sa

Na našu ambulanciu sa neobjednáva, treba prísť s výmeným lístkom od obvodného lekára prípadne s posledným nálezom z našej ambulancie.