• POHOTOVOSŤ: 24/7

033 7955 111

sekretariat@naw.sk

Winterova 66, Piešťany

Image

Nemocnica Alexandra Wintera

Sme všeobecná okresná nemocnica a vo svojom spádovom území poskytujeme zdravotnícke služby pre viac ako 80 tisíc obyvateľov. Vyše tridsať ambulancií, desať oddelení a odborné laboratóriá slúžia ľuďom tohto regiónu od narodenia po celý život.
Cieľom je budovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť založenú na profesionálnom zázemí a vyrovnanom hospodárení.
  • Nemocnica: 15 ambulancií, 7 oddelení, 5 spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
  • Poliklinika: 12 ambulancií, 4 oddelení, a lekárenské oddelenia
  • Stomatologické stredisko, rádiodiagnostické oddelenie
  • Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie Vrbové

Aktuality

Program seminárov spolku lekárov

Tak ako každý rok i tento rok sa uskutoční Program seminárov spolku lekárov. Všetky prezentácie zo...

Zákaz návštev

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu vo výskyte COVID-19, platí s účinnosťou od 26.07.2022 až...

Zmeny pre Zub. RDG pracovisko

Zubné RTG pracovisko je presťahovane do nemocnice. Nachádza sa v priestoroch MMG pracoviska. Viac...