• POHOTOVOSŤ: 24/7

033 7955 111

sekretariat@naw.sk

Winterova 66, Piešťany

Image

Nemocnica Alexandra Wintera

Sme všeobecná okresná nemocnica a vo svojom spádovom území poskytujeme zdravotnícke služby pre viac ako 80 tisíc obyvateľov. Vyše tridsať ambulancií, desať oddelení a odborné laboratóriá slúžia ľuďom tohto regiónu od narodenia po celý život.
Cieľom je budovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť založenú na profesionálnom zázemí a vyrovnanom hospodárení.
  • Nemocnica: 15 ambulancií, 7 oddelení, 5 spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
  • Poliklinika: 12 ambulancií, 4 oddelení, a lekárenské oddelenia
  • Stomatologické stredisko, rádiodiagnostické oddelenie
  • Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie Vrbové

Aktuality

Gynekologická ambulancia presťahovaná

V rámci zvýšenia komfortu pre pacientov piešťanského regiónu pre Vás otvárame...

Interná ambulancia II presťahovaná

V rámci zvýšenia komfortu pre pacientov piešťanského regiónu pre Vás otvárame Internú ambulanciu v nových,...

Ambulancia pneumológie presťahovaná

Ambulancia pneumológie a ftizeológie bola presťahovaná do novej ambulancie. Z 3. poschodia na 2....