Personálne a mzdové oddelenie

vedúca personálneho a mzdového oddelenia
Ing. Ivana Gáliková
033 7955 306
galikova.ivana@naw.sk

Oddelenie informačných technológií

vedúci oddelenia informačných technológií
Martin Bleho
033 7955 309
bleho@naw.sk

Prevádzkové oddelenie

vedúca prevádzkového oddelenia
Bc. Mária Havrlentová
033 7955 366
havrlentova@naw.sk

Technické oddelenie

vedúci technického oddelenia
Ing. Rastislav Moravec
033 7955 303
moravec@naw.sk

Oddelenie ekonomických činností

vedúca ekonomického oddelenia
Ing. Adriana Plešková
033 7955 317
pleskova@naw.sk

Oddelenie pre styk so zdravotnými poisťovňami

vedúca oddelenia
Jana Krupová
033 7955 315
krupova@naw.sk
Mária Baďurová
Mária Baďurováasistentka riaditeľa
Marko Fábry
Marko Fábryreferent sekretariátu riaditeľa, vodič

Úsek riaditeľa

Ing. Margita Bajkaiová
Ing. Margita BajkaiováOdborný referent

Útvar krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie

Ing. Karin Nováková
Ing. Karin Novákováodborný referent

Personálne a mzdové oddelenie

Ing. Ivana Gáliková
Ing. Ivana Gálikovávedúca oddelenia
Dáša Zelenayová
Dáša Zelenayovámzdová účtovníčka
Monika Koščová
Monika Koščovápersonalistka
Renáta Orviská
Renáta Orviskámzdová účtovníčka
Anna Gregorová
Anna Gregorovámzdová účtovníčka

Úsek ekonomickej činnosti

Ing. Adriana Plešková
Ing. Adriana Pleškovávedúca oddelenia
Daniela Škvarková
Daniela Škvarkovápokladníčka
Eva Böhmová
Eva Böhmováúčtovníčka
Alena Klčová
Alena Klčováúčtovníčka
Gabriela Blašková
Gabriela Blaškováúčtovníčka

Oddelenie pre styk so zdravotnými poisťovňami

Jana Krupová
Jana Krupovávedúca oddelenia

Úsek hospodársko-technickej činnosti

Ing. Rastislav Moravec
Ing. Rastislav Moravecvedúci technického oddelenia
Ing. Krupová Barbora
Ing. Krupová Barboraodborný referent

Prevádzkové oddelenie

Bc. Mária Havrlentová
Bc. Mária Havrlentovávedúca oddelenia
Alena Kollárová
Alena Kollárováodborný referent operatívno-technickej evidencie
Ing. Peter Bittara
Ing. Peter Bittarareferent noriem riadenia a registratúry
Jarmila Nestešová
Jarmila Nestešovávedúca stravovacej prevádzky

Oddelenie informačných technológií

Martin Bleho
Martin Blehovedúci oddelenia
Denis Dojčan
Denis DojčanIT špecialista
Anton Pernisch
Anton PernischIT špecialista

Oddelenie upratovania

Mária Lenická
Mária Lenickávedúca oddelenia