Personálne a mzdové oddelenie

vedúca personálneho a mzdového oddelenia
Ing. Ivana Gáliková
033 7955 306
galikova.ivana@naw.sk

Oddelenie informačných technológií

vedúci oddelenia informačných technológií
Martin Bleho
033 7955 309
bleho@naw.sk

Prevádzkové oddelenie

vedúca prevádzkového oddelenia
Ing. Danka Vachová
033 7955 366
vachova@naw.sk

Technické oddelenie

vedúci technického oddelenia
Ing. Rastislav Moravec
033 7955 303
moravec@naw.sk

Oddelenie ekonomických činností

vedúca ekonomického oddelenia
Edita Bečárová
033 7955 317
becarova@naw.sk

Oddelenie pre styk so zdravotnými poisťovňami

vedúca oddelenia
Jana Krupová
033 7955 315
krupova@naw.sk
Mária Baďurová
Mária Baďurováasistentka riaditeľa
Marko Fábry
Marko Fábryreferent sekretariátu riaditeľa, vodič

Úsek riaditeľa

Ing. Margita Bajkaiová
Ing. Margita BajkaiováOdborný referent
Ing. Rastislav Moravec
Ing. Rastislav MoravecTechnický asistent riaditeľa
Mgr. Michal Adamišin
Mgr. Michal AdamišinVerejný zdravotník

Útvar krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie

Ing. Helena Hermanová
Ing. Helena Hermanováodborný referent

Personálne a mzdové oddelenie

Ing. Ivana Gáliková
Ing. Ivana Gálikovávedúca oddelenia
Monika Koščová
Monika Koščovápersonalistka
Renáta Orviská
Renáta Orviskámzdová účtovníčka
Ľudmila Vilčeková
Ľudmila Vilčekovámzdová účtovníčka

Úsek ekonomickej činnosti

Edita Bečárová
Edita Bečárovávedúca oddelenia
Gabriela Blašková
Gabriela Blaškováúčtovníčka
Eva Böhmová
Eva Böhmováúčtovníčka
Alena Klčová
Alena Klčováúčtovníčka
Daniela Škvarková
Daniela Škvarkovápokladníčka

Oddelenie pre styk so zdravotnými poisťovňami

Jana Krupová
Jana Krupovávedúca oddelenia

Úsek hospodársko-technickej činnosti

Ing. Krupová Barbora
Ing. Krupová Barboraodborný referent

Prevádzkové oddelenie

Ing. Danka Vachová
Ing. Danka Vachovávedúca oddelenia
Alena Kollárová
Alena Kollárováodborný referent operatívno-technickej evidencie
Ing. Peter Bittara
Ing. Peter Bittarareferent noriem riadenia a registratúry
Jarmila Nestešová
Jarmila Nestešovávedúca stravovacej prevádzky

Oddelenie informačných technológií

Martin Bleho
Martin Blehovedúci oddelenia
Ivan Chvalný
Ivan Chvalnýodborný technický pracovník – informatik

Oddelenie upratovania

Mária Lenická
Mária Lenickávedúca oddelenia