Riaditeľ

MUDr. Miroslav Jaššo
033 7955 300
riaditel@naw.sk

Úsek zdravotnej starostlivosti

námestník riaditeľa pre zdravotnú starostlivosť
MUDr. Daniela Klepancová
033 7955 314
klepancova@naw.sk

Úsek ošetrovateľskej starostlivosti

námestník riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť
Mgr. Renáta Struková
033 7955 264
strukova@naw.sk

Úsek ekonomickej činnosti

námestník riaditeľa pre ekonomický úsek
Ing. Jozef Gajdarík
033 7955 377
gajdarik@naw.sk

Úsek hospodársko-technickej činnosti

námestník riaditeľa pre hospodársko-technickú činnosť
Jan Zápařka
033 7955 301
zaparka@naw.sk
MUDr. Daniela Klepancová
MUDr. Daniela KlepancováNámestník riaditeľa pre zdravotnú starostlivosť
Mgr. Renáta Struková
Mgr. Renáta StrukováNámestník riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť
Ing. Jozef Gajdarík
Ing. Jozef GajdaríkNámestník riaditeľa pre ekonomický úsek
Jan Zápařka
Jan ZápařkaNámestník riaditeľa pre hospodársko-technickú činnosť