Informácie o postupe pri hospitalizácii

(nižšie uvádzame oficiálny postup pre prípravu na operáciu)
 
Ak máte záujem o operáciu v našej nemocnici, čakajú vás nasledovné povinnosti:
1. Objednať sa na ambulanciu ( ORT, CHIR, GYN – podľa očakávaného zákroku) – priniesť si so sebou vašu zdravotnú dokumentáciu, vyšetrenia ako MRI, CT ak ich máte na CD nosiči
Objednať sa môžete cez stránku ambulancie po kliknutí na tlačidlo:
 
2. Po pridelení termínu na operáciu informujte svojho všeobecného lekára o tom, že budete operovaná/ý a potrebujete predoperačné vyšetrenia.
 
3. Na absolvovanie operácie budete potrebovať 2 predoperačné vyšetrenia - interné a anesteziologické.
Na obe vyšetrenia sa prosím objednajte hneď po pridelení termínu na operáciu.
a) Interné predoperačné vyšetrenie - pri objednávaní majte prosím na pamäti, že výsledky tohto vyšetrenia sú platné iba 14 dní a musia byť platné v čase nástupu na operáciu
Toto vyšetrenie vykoná buď osobne všeobecný lekár, alebo vás odošle na internú ambulanciu, ktorú vám on sám odporučí. Momentálne nedisponujeme kapacitou na prijatie na naše interné ambulancie.
b) Anestéziologické vyšetrenie (pri objednávaní majte prosím na pamäti, že výsledky tohto vyšetrenia sú platné iba 7 dní a musia byť platné v čase nástupu na operáciu)
Na anestéziologické vyšetrenie sa objednávajte na:
Interné predoperačné vyšetrenie má obsahovať:
EKG, RTG pľúc, odber krvi: KO, FW, biochémiu - urea, kreatinín, glykémia, hepatálne testy, mineralogram, CRP, serologické vyšetrenie ( BWR, HBsAg, HCV, HIV), hemokoagulačný skríning a moč (orientačne).
Samotné interné predoperačné vyšetrenie
V prípade, že vaše predoperačné vyšetrenie nebude vyhovujúce, kontaktujte našu ambulanciu pre určenie nového termínu operácie:
 
4. Ak máte predoperačné interné a anestéziologické vyšetrenie v poriadku, príďte podľa objednania na hospitalizáciu.
V deň hospitalizácie sa prosím hláste na príslušnej ambulancii (ak je termín ráno do 8:00 treba prísť nalačno, ale ak je nástup neskôr ako 8:30 nemusíte byť nalačno, operácia bude až nasledujúci deň):
 
Na hospitalizáciu si treba priniesť so sebou:
a/ kartičku poistenca, Občiansky preukaz
b/ všetky predoperačné vyšetrenia (interné vyšetrenie, anesteziologické vyšetrenie, posledné vyšetrenie od objednávajúceho lekára a zdravotnú dokumentáciu, ak máte vyšetrenia ktoré sú potrebné k operácii ako RTG, MRI, CT na CD nosiči), treba si ich priniesť,
c/ pyžamo/nočnú košeľu, pevné prezuvky, hygienické potreby, uterák, osušku, toaletný papier, fľašku na pitie
d/ lieky ktoré bežne užívate v originálnom balení (nie v dávkovači),
e/ jednorazové holenie / na prípravu operačného miesta
f/ ak vám boli predpísané zdravotné pomôcky (barle, ortézy...)
Na hospitalizáciu si nenoste:
cenné veci ( šperky, veľa peňazí, a pod...). V prípade porušenia tohto upozornenia, si za svoje osobné veci zodpovedáte sami.

Predoperačná príprava:
  • Hygiena celého tela ráno v deň operácie
  • Nič nejesť, nepiť od 24 hod. predchádzajúceho dňa
  • Ráno s hltom vody užiť lieky, podľa ordinácie interného lekára
  • Ak sa nemôžete dostaviť na plánovanú hospitalizáciu (napr. pre prípad ochorenia), dajte nám obratom vedieť, aby sme vám mohli preplánovať operáciu. Následne bude treba z vašej strany opäť absolvovať predoperačné vyšetrenia.
  • Neholiť operačné miesto, aby ste si neporanili kožu