Návštevné hodiny

Pondelok – nedeľa 15:00 až 17:00

Telefónne čísla

Primár oddelenia: 033/79 81 646
Lekár: 033/79 55 257
Vrchná sestra: 033/79 55 293
Sestry: 033/79 55 258
Fyzioterapeuti FRO odd.: 033/79 55 565
Vedúca fyzioterapeutka: 033/79 81 714, e-mail: stanova@naw.sk
Elektroliečba: 033/79 81 612
Laser: 033/79 81 604
Individuálny telocvik:
ILTV 1 033/79 81 626
ILTV 6 033/79 81 651
ILTV 7+8 033/79 81 632
 

Základné informácie

Fyziatricko–rehabilitačné oddelenie momentálne nefunguje do odvolania.

Fyziatricko–rehabilitačné oddelenie (FRO) je súčasťou nemocnice Alexandra Wintera n.o. v Piešťanoch, nachádza na prvom poschodí. Kapacita oddelenie je 24 lôžok. Hlavnou úlohou FRO je poskytovanie komplexnej diagnosticko-liečebno-preventívnej starostlivosti a špecializovanej rehabilitačnej liečby pohybového systému. Oddelenie je určené pre pacientov po poúrazových a pooperačných stavoch pohybového aparátu, s degeneratívnymi ochoreniami pohybového aparátu, s ochoreniami nervového systému, špecifickými neurologickými ochoreniami (Guillan Barré, Skleróza multiplex, Parkinsonova choroba...) i pozápalovými stavmi v rámci pohybového aparátu. Na hospitalizáciu sú prijatí pacienti prostredníctvom lekára FBLR formou konziliárneho vyšetrenia (preklad z iného oddelenia) alebo cez prijímaciu ambulanciu lôžkového oddelenia po zvážení indikácií, kontraindikácií a so zreteľom na možnosti odboru a pracoviska. Pacient prijatý na fyziatricko rehabilitačné oddelenie (FRO) musí byť v stabilizovanom stave - t.j. pri vedomí, lucídny, spolupracujúci, afebrilný, bez horúčkového ochorenia, akútneho infekčného ochorenia, dekubitov, kardio-pulmonálne a hemodynamicky kompenzovaný. Pacient musí sám zvládnuť základnú hygienu, príjem potravy a tekutín per os, zaujímať aktívnu polohu na lôžku (otočiť sa, posadiť sa, stabilný sed).

Liečebné metódy

Pacientovi je poskytovaná odborná starostlivosť s individuálnym prístupom a uplatňovaním prvkov moderných rehabilitačných postupov. Lekári a fyzioterapeuti zabezpečujú komplexnú fyziatricko-rehabilitačnú starostlivosť, s vypracovaným celodenným režimom: (LTV-dýchacia gymnastika, cievna gymnastika, polohovanie, pasívne cvičenie, aktívne asistované cvičenie, aktívne cvičenie, ortostatický tréning, nácvik vertikalizácie a chôdze, reflexné a facilitačné techniky, manuálna lymfodrenáž, špeciálne kinezioterapeutické metodiky (napr. Vojtova metóda...), postupy myoskeletálnej medicíny, cielená inštruktáž, nácvik používania kompenzačných pomôcok, cielená fyzikálna terapia - elektroliečba, magnetoterapia, svetloliečba, teploliečba, laser). V rámci monitorovania efektivity rehabilitačného procesu sa priebežne hodnotí funkčný stav pacienta špeciálnymi testovacími metódami ako goniometria, svalový test, dynamické testy chrbtice, FIM, zvládanie používania kompenzačných pomôcok (pri príjme a pri ukončení hospitalizácie pacienta, podľa potreby i v priebehu liečby). Cieľom komplexnej fyziatricko-rehabilitačnej liečby na FRO je perspektíva znovu zaradenie pacienta do plnohodnotného života s vedomím zlepšenia kvality života a zvýšenie nezávislosti v ADL (activity of daily living).