Plán verejného obstarávania v roku 2022

Plán VO 2022

Súhrnné štvrťročné správy o zákazkách v roku 2022Realizované zákazky s nízkou hodnotou v súlade s §117 zákona o verejnom obstarávaní


Výzva na predkladanie ponúk – Výzva na predkladanie ponúk - Nákup germicídnych žiaričov