Plán verejného obstarávania v roku 2022

Plán VO 2022
Dodatok plánu VO 2022

Súhrnné štvrťročné správy o zákazkách v roku 2022


Súhrnná správa o zmluvách §10 1.štvrťrok 2022
Súhrnná správa o ZsNH §117 1.štvrťrok 2022
Súhrnná správa Zákazky ET 1.štvrťrok 2022

Súhrnná správa o ZsNH §117 2. a 3. štvrťrok 2022
Súhrnná správa Zákazky ET 2. a 3. štvrťrok 2022
Súhrnná správa o zmluvách §10 2. a 3. štvrťrok 2022

Súhrnná správa o ZsNH §117 4. štvrťrok 2022
Súhrnná správa Zákazky ET 4. štvrťrok 2022
Súhrnná správa o zmluvách §10 4. štvrťrok 2022

Realizované zákazky s nízkou hodnotou v súlade s §117 zákona o verejnom obstarávaní


Výzva na predkladanie ponúk – Výzva na predkladanie ponúk - Nákup germicídnych žiaričov - ukončené
Výzva na predkladanie ponúk – Dodávka , montáž, servis, kontrola a oprava RDG zariadení - ukončené
Výzva na predkladanie ponúk – Laserová sonda - ukončené
Výzva na predkladanie ponúk – Laserový prístroj so skenerom - ukončené
Výzva na predkladanie ponúk – Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v zdravotníckych zariadeniach - ukončené
Výzva na predkladanie ponúk – Cementová endoprotéza kolenného kĺbu - ukončené
Výzva na predkladanie ponúk – Necementová protéza bedrového kĺbu s keramickou hlavičkou - ukončené
Výzva na predkladanie ponúk – Poistenie zodpovednosti za škodu (realizácia v systéme EP - EVO bez zverejnenia) - služba - ukončené
Príloha č.1 - Plnenie kritérií
Príloha č.2 - Opis predmetu zákazky
Príloha č.3 - Dotazník pre poistenie zodpovednosti
Výzva na predkladanie ponúk – Sterilné rúškovanie pre operačné sály - ukončené
Príloha č.1 - Plnenie kritérií
Príloha č.3 - Ramcová dohoda
Výzva na predkladanie ponúk – Výmena okien - stavebné práce - ukončené
Príloha č.2 - Opis predmetu zákazky
Príloha č.3 - Ramcová dohoda