Návštevné hodiny

Pondelok - Nedeľa: 15:00 – 17:00 hod.

Telefónne čísla

dokumentačná sestra: 033/ 79 55 261 
ženská časť oddelenia: 033/ 79 55 220
mužská časť oddelenia: 033/ 79 55 223
JIS: 033/ 79 55 222
primár: 033/ 79 55 480
lekári: 033 / 79 55 205, 033/ 79 55 331
vedúca sestra: 033/ 79 55 291

Základné informácie

Interné oddelenie NAW Piešťany má k dispozícií 45 štandardných lôžok a 5 lôžok na internej JIS. Nachádza sa na treťom poschodí časti nemocnice.

Charakteristika a zameranie interného oddelenia

Interné oddelenie zabezpečuje v nepretržitej 24-hodinovej prevádzke preventívnu, diagnostickú a liečebnú starostlivosť širokej verejnosti, ale aj pacientom preloženým z iných oddelení. Patrí medzi základné oddelenia nemocnice s akútnym štatútom.  Poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s metabolickými, respiračnými, kardiovaskulárnymi, urologickými, gastroenterologickými a hematologickými ochoreniami, ako aj pri intoxikácii organizmu a neurologických poruchách vaskulárneho charakteru.

Charakteristika JIS oddelenia

5 lôžková jednotka intenzívnej starostlivosti je súčasťou interného oddelenia. Pacienti, ktorých zdravotný stav vyžaduje vyšší stupeň zdravotnej starostlivosť sú umiestení na JIS. Jednotka intenzívnej starostlivosti je vybavená piatimi centrálne monitorovanými lôžkami, ktoré umožňujú sledovať u pacientov nepretržite krvný tlak, EKG, dychovú frekvenciu, saturáciu oxidu a centrálny venózny tlak. Na tomto oddelení sú pacienti hospitalizovaní do stabilizácie a následného zlepšenia zdravotného stavu a v prípade potreby sú preložení na vyššie pracoviská. Našim cieľom je poskytovať kvalitnú zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť.

Pred hospitalizáciou si pacient so sebou vezme: osobné hygien. potreby,  toal. papier, jednorázový holiaci strojček, pyžamo, lieky (ktoré užíva), zdravotnú dokumentáciu. 

Náš tím

MUDr. Kočí Ján
Špecializácia v angiológií
MUDr. Kočí JánPrimár oddelenia
Mgr. Papayová Erika
Mgr. Papayová ErikaVedúca sestra
Mgr. Blanka Nemergutová
Mgr. Blanka NemergutováDokumentačný pracovník

Diagnotické a terapeutické postupy

V spolupráci s inými oddeleniami a ambulanciami nemocnice vykonávame:

 • kardiostimuláciu
 • ultrazvukové vyšetrenie obličiek, srdca, brucha, hrudných orgánov, mozgu, štítnej žľazy, žíl
 • RTG vyšetrenie
 • EKG vyšetrenie
 • záťažové EKG vyšetrenie (ergometria)
 • gastroskopiu, kolonoskopiu, rektoskopiu
 • pleurálnu a abdominálnu punkciu
 • hematologické vyšetrenie
 • biochemické, serologické, mikrobiologické vyšetrenia

Prístrojové vybavenie:

 • EKG prístroje
 • monitory vitálnych funkcii
 • infúzne pumpy a dávkovače liekov
 • pulzný oxymeter na snímanie SAT O2
 • odsávačka
 • germicidné žiariče

Naše ambulancie

Interné oddelenie NAW Piešťany zabezpečuje ústavnú ale aj ambulantnú zdravotnú starostlivosť. V rámci nemocnice sú zriadené dve interné ambulancie, ktoré zabezpečujú diagnostiku a prevenciu u pacientov z nášho regiónu. Vzhľadom na vysoký počet operácii v našej nemocnici, vykonávajú naše ambulancie aj predoperačné vyšetrenia pred plánovanými operačnými zákrokmi. Lekári nášho oddelenia pravidelne pracujú v rámci urgentného príjmu I. typu a zabezpečujú akútnu zdravotnú starostlivosť.

Fotogaléria