Plán verejného obstarávania v roku 2021

Plán VO 2021
Dodatok k plánu VO 2021

Súhrnné štvrťročné správy o zákazkách v roku 2021


Súhrnná správa o zmluvách §10 1.štvrťrok 2021
Súhrnná správa o ZsNH §117 1.štvrťrok 2021
Súhrnná správa Zákazky ET 1.štvrťrok 2021

Súhrnná správa o zmluvách §10 2.štvrťrok 2021
Súhrnná správa o ZsNH §117 2.štvrťrok 2021
Súhrnná správa Zákazky ET 2.štvrťrok 2021

Súhrnná správa o zmluvách §10 3.štvrťrok 2021
Súhrnná správa o ZsNH §117 3.štvrťrok 2021
Súhrnná správa Zákazky ET 3.štvrťrok 2021

Súhrnná správa o zmluvách §10 4.štvrťrok 2021
Súhrnná správa o ZsNH §117 4.štvrťrok 2021
Súhrnná správa Zákazky ET 4.štvrťrok 2021

Realizované zákazky s nízkou hodnotou v súlade s §117 zákona o verejnom obstarávaní


Výzva na predkladanie ponúk – Patologické vrecia - ukončené
Výzva na predkladanie ponúk – Dochádzkový systém - ukončené
Výzva na predkladanie ponúk – Prestavba gastroambulancie NAW n.o. --- Krycí list rozpočtu - ukončené
Výzva na predkladanie ponúk – Elektroinštalačné práce --- Príloha 1 - Výkaz-výmer - ukončené
Výzva na predkladanie ponúk – Výroba nábytku - ukončené
Výzva na predkladanie ponúk – Telekomunikačné služby - ukončené
Výzva na predkladanie ponúk – Nákup materiálu pre maliarske práce - ukončené
Výzva na predkladanie ponúk – Sanitárne priečky - ukončené
Výzva na predkladanie ponúk – Prístroj magnetoterapeutický dvojkanálový s príslušenstvom 2ks - ukončené
Výzva na predkladanie ponúk – Prístroj na elektroliečbu s vákuovou jednotkou a stolíkom - ukončené
Výzva na predkladanie ponúk – Prístroj na Terapiu rázovou vlnou - ukončené
Výzva na predkladanie ponúk – Prístroj na krátkovlnnú diatermiu - ukončené
Výzva na predkladanie ponúk – Kreslo pre terapiu pánvového dna - ukončené
Výzva na predkladanie ponúk – KTM stolík - ukončené
Výzva na predkladanie ponúk – Vysokoindukčný magnetický stimulátor (Salus talent A) - ukončené
Výzva na predkladanie ponúk – Vysokovýkonný laser - LUMIX C.P.S. - ukončené
Výzva na predkladanie ponúk – Sonopuls 190 II / ultrazvuk s handsfree aplikátorom - ukončené
Výzva na predkladanie ponúk – Rozšírenie rozvodov medicinálnych plynov - ukončené
Výzva na predkladanie ponúk – Komplexné poistenie majetku (služba) _____Rámcová dohoda_____ _____Príloha č.1_____ - ukončené
Výzva na predkladanie ponúk – Prevádzkovanie a obsluha tepelne technického zariadenia (plynová kotolňa) - ukončené
Výzva na predkladanie ponúk – Stavebné práce - zrušené
Výzva na predkladanie ponúk – Stolík s ramenom k BTL 6000 (tovar) - ukončené
Výzva na predkladanie ponúk – Prístroj Cobas LIAT systém s príslušnými testami (tovar) - ukončené
Výzva na predkladanie ponúk – Nákup kyslíkových fliaš - ukončené
Výzva na predkladanie ponúk – COBAS LIAT systém s príslušnými testami - ukončené
Výzva na predkladanie ponúk – Elektroinštalačné práce 2021 - ukončené
Výzva na predkladanie ponúk – Stavebné práce 2021 - ukončené
Výzva na predkladanie ponúk – Serológia 1 - ukončené
Výzva na predkladanie ponúk – Audit kybernetickej bezpečnosti - ukončené
Výzva na predkladanie ponúk – Jednokanálový a dvojkanálový injekčný dávkovač - ukončené
Výzva - Stravovanie Zamestnancov 2021 - ukončené