Plán verejného obstarávania v roku 2021

Plán VO 2021

Súhrnné štvrťročné správy o zákazkách v roku 2021


Súhrnná správa o zmluvách §10 1.štvrťrok 2021
Súhrnná správa o ZsNH §117 1.štvrťrok 2021
Súhrnná správa Zákazky ET 1.štvrťrok 2021

Súhrnná správa o zmluvách §10 2.štvrťrok 2021
Súhrnná správa o ZsNH §117 2.štvrťrok 2021
Súhrnná správa Zákazky ET 2.štvrťrok 2021

Súhrnná správa o zmluvách §10 3.štvrťrok 2021
Súhrnná správa o ZsNH §117 3.štvrťrok 2021
Súhrnná správa Zákazky ET 3.štvrťrok 2021

Realizované zákazky s nízkou hodnotou v súlade s §117 zákona o verejnom obstarávaní


Výzva na predkladanie ponúk – Patologické vrecia
Výzva na predkladanie ponúk – Dochádzkový systém
Výzva na predkladanie ponúk – Prestavba gastroambulancie NAW n.o. --- Krycí list rozpočtu
Výzva na predkladanie ponúk – Elektroinštalačné práce --- Príloha 1 - Výkaz-výmer
Výzva na predkladanie ponúk – Výroba nábytku
Výzva na predkladanie ponúk – Telekomunikačné služby
Výzva na predkladanie ponúk – Nákup materiálu pre maliarske práce
Výzva na predkladanie ponúk – Sanitárne priečky
Výzva na predkladanie ponúk – Prístroj magnetoterapeutický dvojkanálový s príslušenstvom 2ks
Výzva na predkladanie ponúk – Prístroj na elektroliečbu s vákuovou jednotkou a stolíkom
Výzva na predkladanie ponúk – Prístroj na Terapiu rázovou vlnou
Výzva na predkladanie ponúk – Prístroj na krátkovlnnú diatermiu
Výzva na predkladanie ponúk – Kreslo pre terapiu pánvového dna
Výzva na predkladanie ponúk – KTM stolík
Výzva na predkladanie ponúk – Vysokoindukčný magnetický stimulátor (Salus talent A)
Výzva na predkladanie ponúk – Vysokovýkonný laser - LUMIX C.P.S.
Výzva na predkladanie ponúk – Sonopuls 190 II / ultrazvuk s handsfree aplikátorom
Výzva na predkladanie ponúk – Rozšírenie rozvodov medicinálnych plynov
Výzva na predkladanie ponúk – Komplexné poistenie majetku (služba) _____Rámcová dohoda_____ _____Príloha č.1_____
Výzva na predkladanie ponúk – Prevádzkovanie a obsluha tepelne technického zariadenia (plynová kotolňa)
Výzva na predkladanie ponúk – Stavebné práce
Výzva na predkladanie ponúk – Stolík s ramenom k BTL 6000 (tovar)
Výzva na predkladanie ponúk – Prístroj Cobas LIAT systém s príslušnými testami (tovar)
Výzva na predkladanie ponúk – Nákup kyslíkových fliaš
Výzva na predkladanie ponúk – COBAS LIAT systém s príslušnými testami
Výzva na predkladanie ponúk – Elektroinštalačné práce 2021
Výzva na predkladanie ponúk – Stavebné práce 2021
Výzva na predkladanie ponúk – Serológia 1