Plán verejného obstarávania v roku 2021

Plán VO 2021

Súhrnné štvrťročné správy o zákazkách v roku 2021Realizované zákazky s nízkou hodnotou v súlade s §117 zákona o verejnom obstarávaní


Výzva na predkladanie ponúk – Patologické vrecia