V našej nemocnici aktuálne prebehla rekonštrukcia gynekologickej ambulancie za účelom zvýšenia komfortu pacientov a modernizácie vybavenia pri práci. Spoločne s novým vybavením, prístrojmi a pokrokovými spôsobmi vyšetrovania nás môžte navštíviť na prvom poschodí budovy nemocnice.