Dary

Úprava a dar zelene od Služby mesta Piešťany a Verejná zeleň

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Služby mesta Piešťany a Verejná zeleň za zhotovenie a darovanie zelene do našich spoločných priestorov.

Ďakujeme.