Prolaktín

Vyšetrenie :

Prolaktín  

N.o

 

Skratka :

S-PRL

Kód LIS :

671

Dostupnosť :

Denne

Vzorka :

Sérum (S-Monovette® Sérum-gel)

Cito:

Nie

Stabilita :

5 dní pri 20-25°C

14 dni 4-8°C

6 mesiacov pri -20°C

Metóda :

ECLIA

Merací rozsah:

0,0470-470 ng/mL

Jednotky :

ng/mL

Referenčné hodnoty :

Muži :

4,04-15,20 ng/mL

Ženy:

Netehotné : 4,79-23,3 ng/mL

Tehotné : 9,7-208,5 ng/mL

Postmenopauza: 1,8-20,3 ng/mL

Interferencie :

I-60; H-1000; L-100

Biotín <40 ng/mL

Reumatoidné faktory : <1000 IU/mL

Poznámka :

 

Všeobecné informácie :

Prolaktín je syntetizovaný v prednom laloku hypofýzy a je vylučovaný v pulzoch. Pozostáva zo 198 aminokyselín a má molekulovú hmotnosť približne 22‑23 kDa. Vyskytuje sa v sére v troch rôznych formách. Prevažuje biologicky a imunologicky aktívna monomérna („malá“) forma, ďalej nasleduje biologicky inaktívna dimérová („veľká“) forma a tetramérová („veľmi veľká“) forma s nízkou biologickou aktivitou. Cieľovým orgánom prolaktínu je mliečna žľaza, kde stimuluje jej vývin a diferenciáciu. Vysoké koncentrácie prolaktínu majú inhibičný účinok na steroidogenézu v ováriách a na produkciu a sekréciu gonadotropínov hypofýzou. Počas tehotenstva stúpa koncentrácia prolaktínu vplyvom zvýšenej tvorby estrogénu a progesterónu. Stimulačný účinok prolaktínu na mliečnu žľazu vedie po pôrode k laktácii. Prolaktín ďalej ovplyvňuje metabolizmus glukózy a lipidov a môže sa podieľať na manifestácii inzulínovej rezistencie. Hyperprolaktinémia (u mužov a žien) je príčinou porúch plodnosti. Stanovenie prolaktínu sa využíva pri diagnostike hyperprolaktinémie a peritoneálnej endometriózy.