Dovolenky ambulancií

Objednávanie - Hematologická ambulancia

Lekár: MUDr. Daniela Klepancová
Sestra: Valentína Markechová, 033 7955 314

TEL. OBJEDNÁVANIE: od 7:30 do 11:30 h

Pondelok, Utorok, Štvrtok, Piatok:

Odbery krvi:                       7,00  –   8,30 h
Podávanie  inj., inf.,transf.:  8,30  –   9,30 h
Vyšetrenia pacientov:           9,30  – 12,00 h
Konziliárne vyšetrenia:       12,00  – 13,00 h

Streda:

Vyšetrenia pacientov:    10,00 – 12,00 h
Konziliárne vyšetrenia:  12,00 – 13,00 h

Hematologická ambulancia sa nachádza v budove nemocnice časť Luxor na 1. poschodí.

Do hematologickej ambulancie odosiela pacientov obvodný lekár alebo lekár z odbornej ambulancie, keď má podozrenie na ochorenie krvotvorby, t.j. poruchy bielych krviniek, trombocytov, červenej zložky krvného obrazu, krvnej zrážanlivosti a ochorenia lymfatického systému.

Okrem rutínnych vyšetrení vykonávame punkcie a biopsie  kostnej drene, liečebné venepunkcie. Vykonávame diferenciálnu diagnostiku primárnych a sekundárnych ochorení krvotvorby. Následne  pacientov s primárnymi hematologickými a hematoonkologickými ochoreniami máme v dispenzárnej starostlivosti a liečbe. Nadstavujeme a riadime antikoagulačnú liečbu.

Ambulantne podávame injekcie, infúzie preparátov železa, imunoglobulíny, transfúzie krvi.

Úzko spolupracujeme so všetkými odbornými ambulanciami, s Klinikou hematológie, Národným hemofilickým centrom a Národným onkologickým ústavom v Bratislave.