Dovolenky ambulancií

Zákaz návštev (aktualizácia)

Podmienky pre návštevy v zdravotníckych zariadeniach od 14. mája:

V okresoch 1. až 4. stupňa varovania (ružová, červená, bordová, čierna) naďalej platí zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, s výnimkami.

Stále platí výnimka pre kňazov, ktorí podávajú sviatosť pomazania ťažko chorým a umierajúcim.

Rovnako možno stále navštevovať osoby v paliatívnej starostlivosti, sú ťažko choré alebo umierajúce.

Navštevovať môžu aj ľudia, ktorí:

  • sú zaočkovaní  mRNA  vakcínou (PfizerBiontech, Moderna) – viac ako 14 dní po druhej dávke,
  • sú zaočkovaní vektorovou vakcínou  (Astra Zeneca, Johnson&Johnson) – viac ako 4 týždne po prvej dávke,
  • prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami,
  • prekonali COVID-19 a boli zaočkovaní prvou dávkou ľubovoľnej vakcíny do 180 dní od prekonania ochorenia – viac ako 14 dní po prvej dávke,
  • majú negatívny test na COVID-19:
  • RT-PCR alebo LAMP test nie starší ako 72 hodín
  • Ag test nie starší ako 24 hodín

K jednému pacientovi môže prísť v danom dni 1 návšteva a čas návštevy nemôže presiahnuť 15 minút.

Požadované doklady je potrebné predložiť službukonajúcemu personálu pri vstupe na oddelenie!

Návštevné hodiny sú denne od 15,00 do 17,00 hod.