Dovolenky ambulancií

Slovenské nemocnice potrebujú pomoc pacientov

Historicky najväčšia investícia do slovenského zdravotníctva v rámci Plánu obnovy má skončiť len v niektorých vybraných zariadeniach.

Drvivá väčšina nemocníc a zdravotníkov na Slovensku neuvidí z viac ako 1,1 miliardy eur ani jedno jediné euro. Ide o diskriminačné rozhodnutie, ktoré poškodí celý sektor na najbližšie desiatky rokov.

Asociácia nemocníc Slovenska preto spúšťa kampaň „Pomôž svojej nemocnici“, v ktorej vyzýva všetkých občanov, aby svojou podporou prispeli k zmene tohto rozhodnutia vlády SR a pomohli zabezpečiť investície pre svoju nemocnicu. Pripravovaný návrh v rámci Plánu obnovy totiž nevychádza z kritéria dôležitosti a úlohy nemocníc, ale všetky prostriedky plánuje vložiť len do zariadení, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo zdravotníctva.

„Ak by sa návrh nezmenil, z veľkej časti slovenských pacientov, ktorí majú tú smolu, že žijú v regióne s „neštátnou“ nemocnicou robí občanov druhej kategórie. My sme presvedčení, že všetci pacienti bez rozdielu si zaslúžia nové alebo zrekonštruované budovy nemocníc a kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť,“ hovorí Marián Petko, prezident Asociácie nemocníc Slovenska.

„Zároveň v situácii, keď takmer polovica všetkých pacientov s Covid-19 bola hospitalizovaných v našich nemocniciach, čo ich personál zvládal len s vypätím posledných síl, je tento zámer obrovskou neúctou voči práci zdravotníkov. Ak dostanú pocítiť, že si ich na Slovensku neceníme, stratíme aj tých posledných lekárov a sestry, ktoré odídu za lepšími podmienkami do iných krajín,“ dodáva.

Návrh Plánu obnovy pre zdravotníctvo nebol prediskutovaný so zdravotníckymi organizáciami a obsahuje veľké množstvo nedostatkov. Slovenské zdravotníctvo tak môže premeškať historickú možnosť konečne výrazne zlepšiť podmienky a kvalitu pre zdravotníkov a aj pacientov. Vyzývame preto všetkých, aby sa zastali „svojej“ nemocnice a na webovej stránke www.pomozsvojejnemocnici.sk prispeli k prehodnoteniu tohto diskriminačného rozhodnutia vlády SR.

Zároveň sa ohradzujeme voči tomu, aby bol akýkoľvek poskytovateľ zdravotníckej starostlivosti diskriminovaný na základe toho, kto je jeho zriaďovateľ alebo vlastník. Žiadame, aby pred rozhodnutím o investíciách bola vykonaná dôkladná analýza potrieb zdravotníctva a najmä optimalizácia siete nemocníc.

(ANS je dobrovoľným, zamestnávateľským, záujmovým, nepolitickým a nezávislým združením združujúcim 78 malých a stredných nemocníc a iných zdravotníckych zariadení. Zdravotnícke zariadenia združené v ANS zamestnávajú cca 27 300 zamestnancov.)