Dovolenky ambulancií

Projekt: Opatrenia na skrátenie času reakcie pri náraste ochorenia COVID-19 v Nemocnici Alexandra Wintera, n.o.