Presun ambulancie

Presun ambulancie

Od 22.02.2022 je Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia presťahovaná na pobočku Poliklinika, Rekreačná 2.