Bolesti chrbta

Bolesti pohybového aparátu patria medzi najčastejšie sa vyskytujúci typ bolestí. Najčastejšie býva postihnutá bedrová oblasť chrbtice, ďalej krčná a hrudná a to v pomere 4:2:1. Chronické bolesti chrbta často začínajú nenápadne a trvajú dlhodobo.

Na ortopedickom oddelení poskytujeme diagnostiku a liečbu akútnych a chronických bolestí chrbta a hľadáme príčinu bolestí chrbta. Zdrojom bolesti môžu byť štruktúry, hrudnej a lumbálnej chrbtice, durálny vak, spinálne korene a cievy, kostovertebrálne a kostotransverzálne kĺby rebier, paravertebrálne svaly chrbta a ich fascie, susedné veľké kĺby (ramenný, sakroiliakálny, sakrokokcigeálny).

Bolesti chrbta rozdeľujeme do troch základných kategórii:

1. nešpecifické bolesti chrbta – príčinou býva svalová dysbalancia alebo chybné statické a dynamické strereotypy. Menej často môžu byť príčinou degeneratívne zmeny ako napr. protrúzia disku, hernia disku, degeneratívna stenóza spinálneho kanálu

Lumbago
Je akútna bolesť lumbálnej časti chrbta vzniká náhle. Je veľmi silná, môže chorého úplne znehybniť. Driekový úsek chrbtice je fixovaný výrazným spazmom paravertebrálnych svalov, predklon je výrazne obmedzený. Bolesť uľavuje v ľahu s ľahko pokrčenými dolnými končatinami v bedrách a kolenách. Lumbago zväčša spontánne ustupuje v priebehu 2 – 3 dní pri pokoji na posteli, za pomoci analgetík a aplikácie suchého tepla.

Protrúzia disku
Mezistavcové platničky sú tvorené elastickým pružným väzivovým tkanivom a vyplňujú priestor medzi jednotlivými telami stavcov. Predstavujú tak významný pružinový mechanizmus zúčastňujúci sa pohybu chrbtice.  Protrúzia disku je tzv. posun platničky medzi dvoma stavcami. Je možná prakticky v akomkoľvek mieste na chrbticy, najčastejšie je však pre bedrovú a krčnú chrbticu. Medzi najviac rizikové faktory, vplývajú zdvihanie ťažkého bremena, časté ohýbanie, starnutie a samozrejme nedostatok pohybu.

Hernia disku
Ak sa stane, že materiál vo vnútri platničky praskne a dostal sa do priestoru, nazývame to herniou disku. Voľný úlomok sa môže rozdrobiť a cestovať miechovým kanálom. Preto pacient cíti sťahovú bolesť. Niekedy úlomky spôsobia tlakom na nervové kanály stratu citlivosti a bolesť.

2. bolesti vyvolané závažným oranickým ochorením chrbtice – v tomto prípade je chrbtica postihnutá dobre špecifickým nedegeneratívnym ochorením, napr. zápal, nádor, trauma. Tento typ je podstatne menej častý ako degeneratívne ochorenia chrbtice ale je obvykle závažnejší a vyžaduje rýchlu diagnostiku a liečbu.

3. bolesti koreňové a miechové – sú spôsobené kompresiou nervových štruktúr v dôsledku degeneratívnych ochorení chrbtice. Je pre ne typická tzv. Prenesená bolesť kedy dochádza k vyžarovaniu bolesti.

Diagnostika bolesti chrbtice
Je medzioborovou záležitosťou. Na našom ortopedickom oddelení sa podieľa na diagnostike ortopéd, radiológ, neurológ, rehabilitačný lekár, poprípade reumatológ a neurovhirug. V diagnostike bolesti chrbta využívame RTG zobrazovacie vyšetrenie, dobre slúži k zobrazeniu stavu skeletu, kalcifikácii, ale k stavom mäkkých tkanív sa vie vyjadriť len veľmi obmedzene. Počítačová tomografia / CT / nám poskytuje viac informácii o štruktúrach chrbtice a okolitých tkanív. Magnetická rezonancia je jednoznačne najlepšou metódou pre zobrazenie miechy a mäkkých štruktúr pozdĺž chrbtice.

Liečba
Terapia spočíva v aplikovaní infúznych analgeticko – myorelaxačných zmesí, rehabilitácii na základe plánu vypracovaným rehabilitačným lekárom, elektroliečby a aplikácii biolampy.

PLDD ( perkutánna laserová dekompresia diskov )
Pri diskogénnej bolesti chrbtice je základom konzervatívna liečba predstavovaná kľudovým režimom, medikáciou a rehabilitáciou. Pokiaľ však ťažkosti pretrvávajú a konzervatívna liečba nedosiahla požadované zlepšenie je namieste zvážiť PLDD. Je to efektívna alternatíva operačného riešenia hernie disku. Je minimálne invazívna s vysokou úspešnosťou a minimálnymi komplikáciami.

Výhody PLDD spočívajú v tom, že nehrozí poranenie mäkkých štruktúr, vyžaduje sa krátkodobá hospitalizácia a výkon je realizovaný v lokálnej anestéze. Pacient je indikovaný na operáciu ak má MRI potvrdenú protrúziu disku bez sekvestra, má bolesti trvajúce aspoň 6 mesiacov, konzervatívna terapia je vyčerpaná a je zachovaná aspoň 75 % výšky medzistavcovej platničky. Laser sa zavedie perkutánne, zmenší sa objem disku a uskutoční sa dekompresia nervového zväzku. Punkčná ihla sa zavedie pomocou kontrastnej látky. Pacient pooperačné užíva antibiotiká má naložený bedrový pás resp. Schanzov límec. Pooperačne je až 75% pacientov je bez užívania analgetík.