Ramenný kĺb

Je kĺbom s najväčším rozsahom pohybu ľudského tela.Vzhľadom na silu ktorú dokáže vyvinúť a veľký rozsah hybnosti, je náchylný na zranenia. Pozostáva z ramennej kosti (humerus), kľučnej kosti (clavicula), lopatky (scapula), väzov (ligament) a svalových skupín. Spojením týchto kostí vznikajú dva kĺby. Prepojením časti lopatky (acromion) a kľúčnej kosti vzniká acromioclaviclárne (AC) skĺbenie. Hlavica humeru a jamka lopatky (glenoid) vytvárajú glenohumerálne (GH) skĺbenie. Labrum, okraj glenoidu, je štruktúra pomocou ktorej sa upínajú stabilizačné väzivá ramenného kĺbu na okraj kĺbovej jamky. Hlavica ramennej kosti aj jamka lopatky sú pokryté chrupavkou, ktorá zabezpečuje bezbolestný kĺzavý pohyb ramenného kĺbu.

Rotátorová manžeta je anatomická štruktúra zložená zo svalov, väzov a kĺbneho puzdra. Udržiavaje hlavicu ramennej kosti v kĺbovej jamke a zároveň umožňujúce hybnosť a silu ramenného kĺbu.

Vakovité štruktúry, burzy ,napomáhajú jemnému kĺzaniu medzi jednotlivými štruktúrami. Najväčšia „subakromionálna“ burza ochraňuje svaly manžety rotátorov od kostnej časti lopatky (acromionu).Medzi najčastejšie ochorenia ramenného kĺbu patria:

 • Atróza: poškodenie chrupaviek ramenného kĺbu
 • Reumatoidná artritída
 • Syndróm zmrznutého ramena (Frozen shoulder syndrome): postupné obmedzovanie pohybu, často bez zjavnej traumatickej príčiny
 • Luxácia ramena: Vykĺbenie ramenného kĺbu je stav keď hlavica ramennej kosti „opustí“ kĺbnu jamku a zakliní sa v nesprávnej polohe
 • AC (acromio-claviculárna) luxácia
 • Poškodenie glenoidálneho labra
 • Poškodenie rotátorovej manžety
 • Subacromiálny impingement: zúženie priestoru medzi kosteným výbežkom lopatky a rotátorovou manžetou a zvýšenie tlaku v danom priestore, ktorý obmedzuje hybnosť
 • Subacromiálna burzitída: zápalové zmnoženie synoviálneho tkaniva v priestore medzi kosteným výbežkom lopatky a rotátorovou manžetou
 • Zlomeniny ramennej kosti, lopatky a kľučnej kosti
 • Aseptiptická nekróza hlavice ramennej kosti: je definovaná ako bunková smrť kostných elementov na podklade prerušenia krvného zásobenia. Tým dochádza ku kolapsu kostných štruktúr a následnej kostnej deštrukcii, čo vyvoláva bolesť a poruchu kĺbovej funkcie

Terapia:

 • Konzervatívna (kľudový režim, fixácia, rehabilitácia, fyzikálna terapia, intraartikulárna aplikácia liečiv)
 • Operačná:
 • A) Osteosyntéza (OS) - operačné riešenie zlomenín (pomocou OS materiálu: klince, dlahy, skrutky)
 • B) Atroskopia (ASK)- miniinvazívna terapeutická aj diagnostická metóda, pri ktorej cez tri 5mm rezy sa za pomoci špeciálnych artroskopických nástrojov dostaneme do ramenného kĺbuPomocou ASK dokážeme vykonať:

 • subakromiálnu dekompresiu
 • terapiu impingement syndrómu
 • uvoľnenie ramenného kĺbu
 • redres, dekompresia pri „zmrznutom“ ramene (capsulitis adhaesiva)
 • exstirpáciu voľných kĺbnych teliesok, kĺbnych myšiek
 • plastiku glenoideálneho labra, puzdra – Bankartova operácia (stav po vykĺbeniach)
 • fixáciu SLAP poškodenia
 • zošitie rotátorovej manžety
 • uvoľnenie vápenatých ložisiek
 • toaletu chrupiek
 • uvoľnenie nervových štruktúr v oblasti ramenného kĺbu

C) Implantácia reverznej totálnej endoprotézy ramenného kĺbu (TEP): operácia pri ktorej je nahradený kĺb cudzím materiálom. Pozostáva z dvoch komponent. Reverzná znamená, že na mieste pôvodnej hlavice je jamka a na mieste jamky je hlavica. Cieľom implantácie TEP je obnoviť anatomickú os hornej končatiny, zaistiť stabilitu kĺbu, zlepšiť funkciu končatiny a predovšetkým odstrániť bolesť.                                                        D) Latarget stabilizácia: operácia zaisťujúca stabilizáciu ramenného kĺbu po opakovaných luxáciách, pri ktorej sa odstránená časť lopatky (proc. Coracoideus) zafixuje na glenoid, čím zabraňuje ďalším vykĺbeniam


                                                
Odkazy na obrázky:
1. https://zamrzlerameno.cz/liecba/
2. https://www.franciscanhealth.org/sites/default/files/heros/hero-arthroscopicshouldersurgery.jpg
3. https://cdn.prod-carehubs.net/n1/802899ec472ea3d8/uploads/2014/12/shoulder-arthroplasty-1024x881_SP.jpg
4. https://musculoskeletalkey.com/wp-content/uploads/2016/07/C10-FF4-9.gif
MUDr. Tomáš Sobota