Osteoporóza

Osteoporóza sa pokladá za epidémiu tretieho tisícročia. Odhaduje sa, že rizikom osteoporotickej zlomeniny je ohrozená asi každá tretia žena a asi každý piaty muž vo veku nad 50 rokov.

Osteoporóza je ochorenie pri ktorom dochádza k rednutiu a zmeny mikroarchitektúry kostného tkaniva.  Nejedná sa teda iba o zmenu hustoty  ale o komplexnú prestavbu kostného tkaniva. Ak by sme to prirovnali k streche domu, tak hranoly na streche sú nieje len tenšie ale je ich aj podstatne menej a sú inak usporiadané, tým pádom keď príde zima a na streche je sneh,  strecha sa môže ľahko prelomiť. Takto zjednodušene si môžeme predstaviť osteoporózu.  Kosť v ľudskom tele nieje iba pevná štruktúra ale neustále sa dynamicky prestavuje a obnovuje, tak ako všetko v našom svete. Keď sme v mladom veku tak nami spomenutá strecha je stále pevnejšia a pevnejšia a robotníci nieje len že vymieňajú opotrebované  trámce za nové ale dokonca šrobujú stále viac aj viac hranolov. Ako starneme tak sa táto rovnováha medzi novotvorbou a odbúravaním kostného tkaniva presúva na stranu odbúravania, tým pádom je strecha slabšia a slabšia až sa jedného dňa prelomí.  Prelomená strecha sa dá vždy vymeniť za novú ale ľudská kosť sa vymeniť za novú nedá a preto sa musí opraviť. Žiaľ nie vždy sa dá opraviť do pôvodného štádia.  Preto je veľmi dôležité vzniku zlomeniny predchádzať.

Osteoporóza môže spôsobiť vznik rôznych zlomenín. Jedná sa hlavne o zlomeninu tiel stavcov, zápästia či ramena.  Najzávažnejšou osteooporotickou zlomeninou je ale zlomenina stehnovej kosti, ktorá ľudí výrazne invalidizuje a  v tretine prípadov končí úmrtím  do jedného roku od vzniku zlomeniny. Je preto veľmi dôležité takýmto zlomeninám predchádzať.

Ortopedické oddelenie NAW Piešťany poskytuje pacientom  možnosť komplexnej liečby osteoporózy. Máme zriadenú poradňu pre osteoporózu na poliklinike v Piešťanoch. V našom regióne je veľké kvantum  pacientov, ktorí majú osteoporózu a vôbec o tom nevedia. Rizikové skupiny pacientov sú hlavne, ženy po menopauze, u ktorých dochádza k výraznému úbytku kostného tkaniva. Ďalej sú to pacienti, ktorí pravidelne užívajú kortikoidy.  Muži síce zaostávajú za ženami ale pravidelná konzumácia alkoholu a fajčenie im pomáha ženy dobiehať.  Zlomenina zápästia často pacientami bagatelizovaná môže byť prvým prejavom pokročilej osteoporózy.  Pacienti si často myslia , že na osteoporózu sú ešte mladý. V dnešnom svete keď dominujú sedavé zamestnania za sklom, prípadne práca v skladoch, kde sa slnečné svetlo nedostáva je výrazný problémy s vitamínom D. Aj veľmi mladé pacientky, u ktorých zisťujeme riedku kosť priamo na operačnom sále majú aj 10 násobne nižšie hodnoty vitamínu D ako je spodná hranica normy. Preto si nikto nemôže byť naozaj istý v akom stave sa jeho kosť nachádza.

Pacienti po príchode na našu ambulanciu sú komplexne vyšetrený, odoberie sa anamnéza, urobí sa fyzikálna vyšetrenie. Pacientovi sa vysvetlí prečo práve on môže byť rizikový a aké sú benefity možnej liečby.

Pacientovi je následne hneď na ambulancií odobratá krv, ktorá je zaslaná do laboratória. Naše laboratórium nám poskytuje možnosť vyšetriť široké spektrum ukazovateľov, či sa jedná o kostné ukazovatele, obličkové, pečeňové, hladinu vitamínu D,  zápalové, dokonca aj vysoko špecifické reumatické ukazovatele, ktoré realizuje len veľmi málo pracovísk.

V elektronickom RTG systéme si prezrieme všetky RTG snímky, ktoré pacient mal realizované, prípadne doplníme nové za účelom odhalenia možných patologických zlomenín a to hlavne v oblasti chrbtice, o ktorým pacient veľa krát ani nevie. Pacienti liečený pre osteoporózu majú často výrazné bolesti chrbtice. V dnešnej modernej dobe máme k dispozícii aj CT a MRI vyšetrenie, ktoré často krát odhalia patológiu, ktorú RTG prístroj nezachytí.  Tým pádom môžeme včas diagnostikovať aj iné ochorenia ako osteoporóza.  Veľmi často sa jedná o postihnutie platničiek a útlaku nervových štruktúr, ktoré u pacienta môžu spôsobiť slabosť a časté pády, ktoré zákonito vedú k zlomenine.  Pacienti majú často bolesti v oblasti bedrových a kolenných kĺbov, ktoré im výrazne zhoršujú kvalitu života. Tým pádom sa uzatvára bludný kruh v , ktorom sa často osteoporotický pacienti pohybujú.  Tu vidno aký je dôležitý komplexný pohľad na osteoporozu. Liečba často krát zahŕňa aj operačnú terapiu, ktorá v konečnom dôsledku predíde vzniku zlomeniny a  o to jednoznačne v liečbe osteoporózy ide.

Pacient je následne odoslaný na denzitometrické vyšetrenie. Denzitometrické vyšetrenie, je vyšetrenie kde prístroj na základe veľmi malého RTG žiarenia zistí hustotu kostného tkaniva.  Toto vyšetrenie je však len číselný údaj a nedá sa diagnostika osteoporózy robiť len na základe výsledkov prístroja. Až lekár po zhodnotení všetkých atribútov diagnostikuje osteoporózu.

Pacient následne chodí na pravidelné  kontroly svojho stavu, ktoré sú zamerané na opätovné prehodnocovanie laboratórnych výsledkov, lekár sa snaží zhodnotiť pacientove subjektívne aj objektívne pocity z liečby, prípadne liečiť ďalšie pridružené ochorenia týkajúce sa pohybového aparátu.

Naša poradňa sa snaží k pacientovi pristupovať vždy s úctou a vysoko individuálne, snaží sa brať pacienta ako jednotlivca a postupovať vždy komplexne, zohľadňovať  jeho požiadavky prípadne vypracovať plán ďalšieho postupu a napredovania liečby. Pacient musí mať pocit nádeje, že jeho stav môže byť lepší a v spolupráci s doktorom na to vynaložiť všetky dostupné prostriedky a možnosti.

Krátke texty

1. Pri bolestiach chrbtice, ktoré vzniknú náhle je veľmi dôležité urobiť RTG vyšetrenie chrbtice. Hlavne starší pacienti môžu mať osteoporotickú zlomeninu stavca o ktorej ani nevedeli. Rýchla diagnostika môže problém odhaliť a následne ho správne liečiť.

2. Práca v uzavretých priestoroch bez dosahu slnečného žiarenia môže spôsobiť vážny nedostatok vitamínu D.  Vitamín D hrá dôležitú úlohu v metabolizme kostného tkaniva.  Už aj veľmi mladý pacienti ho majú nedostatok. Poradňa pre osteoporózu ponúka možnosť bezplatného vyšetrenie hladiny vitamínu D.

3. Denzitometrické vyšetrenie, je vyšetrenie kde prístroj na základe veľmi malého RTG žiarenia zistí hustotu kostného tkaniva.  Toto vyšetrenie, je však len orientačný a  číselný údaj a nedá sa diagnostika osteoporózy robiť len na základe výsledkov prístroja. Až lekár po zhodnotení všetkých atribútov diagnostikuje osteoporózu.

4. Veľmi dôležitá v liečbe osteoporózy je laboratórna diagnostika. Naše laboratórium nám poskytuje možnosť vyšetriť široké spektrum ukazovateľov, či sa jedná o kostné ukazovatele, obličkové, pečeňové, hladinu vitamínu D,  zápalové , dokonca aj vysoko špecifické reumatické ukazovatele, ktoré realizuje len veľmi málo pracovísk.

5. Osteoporóza môže spôsobiť vznik rôznych zlomenín. Jedná sa hlavne o zlomeninu tiel stavcov, zápästia či ramena.  Najzávažnejšou osteoporotickou zlomeninou je ale zlomenina stehnovej kosti, ktorá ľudí výrazne invalidizuje a  v tretine prípadov končí úmrtím  do jedného roku od vzniku zlomeniny. Je preto veľmi dôležité takýmto zlomeninám predchádzať.

6. Zlomenina zápästia je často bagatelizovaná a pacienti jej nepripisujú dôležitosť.  Veľmi často je takáto zlomenina prvou osteoporotickou zlomeninou. Je preto veľmi dôležité aby bol pacient po zlomenine zápästia komplexne vyšetrený.

7. Alkohol, fajčenie a pitie kávy v nadmerne  množstve  výrazne vplývajú na hustotu kostného tkaniva. Riziko pádom, nepozornosť a zmena kostného tkaniva  pri konzumácií alkoholu vedú k závažným zlomeninám. Ktoré často bývajú pravé osteoporotické